ป้ายกำกับ :

200 ล้านคน

ไทยเร่งพัฒนาโครงข่ายคมนาคมทางอากาศตามแผนปี 2574 รับผู้เดินทาง 200 ล้าน!

รัฐบาลขยายศักยภาพโครงข่ายขนส่งทางอากาศในท่าอากาศยานหลักสุวรรณภูมิ ดอนเมือง อู่ตะเภา ภูเก็ต รองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก พร้อมวางนโยบายการบินพลเรือนปี 65-80

เพิ่มเพื่อน