ป้ายกำกับ :

3.ผู้ป่วยไขสันหลังได้รับบาดเจ็บที่ได้รับการรักษาจนเข้าสู่ภาวะคงที่

รบ.เชิญชวนคลินิกกายภาพบำบัดทั่วประเทศเข้าร่วมรับผู้ป่วยบัตรทอง 

รบ.เชิญชวนคลินิกกายภาพบำบัดทั่วประเทศเข้าร่วมเป็นเครือข่ายหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ รับผู้ป่วยบัตรทอง 4 กลุ่มโรคเข้าฟื้นฟูสมรรถภาพ เพิ่มความสะดวกและโอกาสการเข้าถึงลดความแออัดในโรงพยาบาล

เพิ่มเพื่อน