ป้ายกำกับ :

30 ปีพฤษภาประชาธรรม

'30 ปีพฤษภาประชาธรรม' จัดใหญ่เชิญนานาชาติถกเรื่องสิทธิมนุษยชน - ความยุติธรรม

“บุญแทน” แย้ม “30 ปีพฤษภาประชาธรรม” เตรียมจัด “เวทีวิชาการระหว่างประเทศ” จ่อ เชิญ “ทูต-ตัวแทนหน่วยงานระหว่างประเทศ” เข้าร่วมถก “สิทธิมนุษยชน -ความยุติธรรม-การพัฒนาประชาธิปไตย” พร้อม “กิจกรรม 5 เรื่องหลัก” หวังเรียนรู้จากมิตรประเทศ เพื่อคนรุ่นหลังจะมีอนาคตที่ดีกว่า

'กก.สมานฉันท์รัฐสภา' หวังเหตุการณ์ 30 ปีพฤษภา ทำสังคมไทย-คนรุ่นใหม่ตื่นรู้ สร้างประชาธิปไตยยั่งยืน

“กก.สมานฉันท์รัฐสภา” เผย “30 ปีพฤษภาประชาธรรม” ทุกฝ่ายหวัง “สังคมไทย-คนรุ่นใหม่” ตื่นรู้ ทำสังคมสันติสุข เดินหน้าสู่ ประชาธิปไตยยั่งยืนป้องกันความรุนแรงสูญเสียเหมือนในอดีต แนะต้องรู้จักอดทนรับฟังและเรียนรู้ความเห็นต่าง

เพิ่มเพื่อน