ป้ายกำกับ :

39 จังหวัด

ฝุ่น PM2.5 พุ่ง! ท่วม 39 จังหวัด

ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 21 เมษายน 2566 ณ 07:00 น. สรุปดังนี้

เพิ่มเพื่อน