ป้ายกำกับ :

78ปี

78 ปีฮิโรชิมา : ญี่ปุ่นรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากระเบิดปรมาณู

78 ปีที่แล้ว สหรัฐอเมริกาเปลี่ยนฮิโรชิมาให้กลายเป็นนรกที่ลุกโชนด้วยระเบิดปรมาณูลูกแรกในสงคราม จากมุมมองของสงครามใน

เพิ่มเพื่อน