ป้ายกำกับ :

8พรรคตั้งรัฐบาล

‘อนุดิษฐ์’ ขอรัฐบาล 8 พรรคฝ่ายประชาธิปไตย มั่นคงอย่าหวั่นไหว

เราจะเคารพเสียงของพี่น้องประชาชน เพื่อให้เป็นไปตามครรลองระบอบประชาธิปไตย และจะร่วมจัดตั้งรัฐบาลของประชาชนให้ดีที่สุด

เพิ่มเพื่อน