ป้ายกำกับ :

8 ขบวน

รฟท. แจ้ง 1 ก.ย.นี้ ลดค่าโดยสาร 80 บาท รถด่วนพิเศษฯ 8 ขบวนหลังงดให้บริการอาหาร

‘การรถไฟฯ’แจ้งปรับลดค่าโดยสารขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลรางปรับอากาศสายเหนือ อีสานใต้ พร้อมปรับลดค่าโดยสาร 80 บาท 8 ขบวนเป็นการชั่วคราว ระหว่างการจัดหาผู้รับจ้างให้บริการอาหารบนขบวนรถรายใหม่ มีผลตั้งแต่ 1 ก.ย.66 เป็นต้นไป

เพิ่มเพื่อน