ป้ายกำกับ :

84ปีลูกทุ่งไทย

84 ปี ลูกทุ่งไทย สร้างสรรค์สู่สากล

เพลงลูกทุ่งเป็นศิลปะการแสดงทรงคุณค่าอยู่คู่กับสังคมมาตั้งแต่ยุคอนาล็อกจนถึงยุคดิจิทัล นอกจากจะให้ความบันเทิงแก่ผู้ฟังแล้ว เนื้อหาที่ขับร้องยังบอกเล่าเรื่องราวหลายแง่มุมทั้งชีวิต วัฒนธรรม สังคม ความรัก ขณะที่ภาษาในเพลงลูกทุ่งมีเอกลักษณ์

เพิ่มเพื่อน