ป้ายกำกับ :

New Normal สู่ Next Normal

จาก New Normal สู่ Next Normal สำนักงาน คปภ. ต้องปรับเปลี่ยนบทบาทอย่างไร

ในส่วนของธุรกิจประกันภัยหากเอาวิกฤตมาเป็นโอกาสก็สามารถอยู่ได้ แต่ถ้าไม่ปรับตัวก็อาจถูก Disrupted ซึ่งจะเห็นได้ว่าบางธุรกิจหรือบางบริษัทต้องหายไปจากวงจรธุรกิจ

เพิ่มเพื่อน