ปภ.สรุปเหตุวาตภัย57จังหวัดคลี่คลายหมดแล้วเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย


เพิ่มเพื่อน    

แฟ้มภาพ

20 เม.ย.64- กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่างเคลื่อนเข้าสู่บริเวณทะเลอันดามันประกอบกับลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมภาคใต้ฝั่งตะวันตกและทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นทำให้มีฝนตกเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักบางพื้นที่ โดยในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดวาตภัยใน 13 จังหวัด ได้แก่ พะเยา พิจิตร ลำปาง อุตรดิตถ์ ชัยภูมิ นครราชสีมา มหาสารคาม มุกดาหาร ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี นครปฐม และราชบุรี รวม 33 อำเภอ 82 ตำบล 241 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 588 จังหวัด ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด

ขณะที่ข้อมูลสถานการณ์ภัยในช่วงตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2564 – ปัจจุบัน (20 เมษายน 2564 เวลา 06.00 น.) มีพื้นที่ประสบวาตภัยรวม 57 จังหวัด รวม 308 อำเภอ 826 ตำบล 2,188 หมู่บ้าน 2 เขตเทศบาล บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 14,588 หลัง ผู้เสียชีวิต 4 ราย (น่าน มหาสารคาม เลย และอุดรธานี จังหวัดละ 1 ราย) ผู้บาดเจ็บ 10 ราย

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยสำรวจและประเมินความเสียหายเพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ทั้งการชดเชยความเสียหายของบ้านเรือนเป็นวัสดุก่อสร้างหรือจ่ายเงินช่วยเหลือตามความเหมาะสม โดยประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ. รับแจ้งเหตุ1784”