ความคิด 'ส่วนเกิน' ประชาธิปัตย์

"พรรคประชาธิปัตย์" ปีนี้ อายุ ๗๓ ปีเต็ม ย่างเข้า ๗๔ ถ้าเป็นคน ก็ต้องบอกว่าเป็น "รุ่นแรก" ในถนน "ประชาชนเป็นใหญ่ ประชาธิปไตยสุจริต"


ปัญหาพรรคหรือปัญหาประเทศ?

รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ถ้าจะเปรียบ ก็เหมือน"ซีม่าโลชั่น"นักเลือกตั้ง "บางคน-บางพรรค" มีสภาพไม่ต่าง "สังคังสังคม"พอเจอซีม่า.....


'พระอุปคุต' ผู้ขจัดมารประเทศ

วันนี้ จันทร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ หยุดงาน.......เพราะราชการหยุด!หยุดด้วยเหตุผลว่า วันหยุด "วิสาขบูชา" ปีนี้ ตรงกับวันเสาร์ ฉะนั้น ต้องหยุด "ชดเชย"


ระบอบทักษิณแพ้อีกยก

วิถีไทย.... หมายถึงอะไร?


เหตุที่ไม่มีรัฐบาลเพื่อไทย

มันก็แค่ลีลา พรรคใหญ่ยอมพรรคเล็ก


ประชาธิปัตย์ในวันพรุ่งนี้

เรียบร้อยโรงเรียน "อู๊ดด้า" ความเป็นพรรคประชาธิปัตย์ ไม่เหมือนพรรคการเมืองอื่นจริงๆ


ต้นแบบ 'วุฒิสภา' มาจากไหน?

เต็มใบซะที...........! สำหรับบ้านเมืองไทยในรูปโฉมประชาธิปไตย "ระบบรัฐสภา" บริหาร