สปสช.ให้จนท.Work from home ที่บ้าน ช่วยรับสายด่วน 1330 ประสานหาเตียง 


เพิ่มเพื่อน    


25เม.ย.64- นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19  ทาง สปสช. ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโดยให้เจ้าหน้าที่ของ สปสช. ส่วนกลางทุกระดับซึ่งมีที่ตั้งในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร รอยต่อ จ.นนทบุรี ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น ในส่วนของ สปสช.เขตที่อยู่ในพื้นที่อื่นๆ ให้ดำเนินการในทิศทางเดียวกัน 

นพ.จเด็จ กล่าวอีกว่า การ Work From Home ของ สปสช.นั้น จะไม่กระทบกับบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือการให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยใช้มาตรการนี้ในการระบาดรอบก่อนมาแล้วและได้วางระบบการทำงานต่างๆ รองรับการทำงานที่บ้านไว้แล้ว  และเจ้าหน้าที่ สปสช. จะอยู่ในช่วงปฏิบัติงานที่บ้าน  ยังได้รับมอบหมายภารกิจให้เสริมกำลังทีมงานสายด่วน 1330 อีกด้วย เนื่องจากขณะนี้มีการระบาดเป็นวงกว้าง และสายด่วน 1330 มีหน้าที่เป็นหน่วยประสานจัดหาเตียงแก่ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่มีเตียงรองรับ ตลอดจนโทรติดตามอาการผู้ป่วยทุกๆ 6 ชั่วโมงจนกว่าจะได้เตียง รวมถึงการโทรกลับสายที่ยังไม่มีเจ้าหน้าที่รับสายเนื่องจากช่วงนี้มีปริมาณการโทรเข้ามาจำนวนมาก ทำให้มีบางสายที่ยังไม่สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ ซึ่ง สปสช.ได้บันทึกเลขหมายโทรศัพท์ที่โทรเข้ามาในระบบแล้ว และจัดบุคลากรให้โทรกลับเพื่อรับเรื่องจากประชาชนต่อไป นอกจากเจ้าหน้าที่ 1330 แล้ว สปสช.ยังระดมเจ้าหน้าที่และผู้บริหารทั้งส่วนกลางและเขตที่ WFH มาช่วยกันโทรและรับสาย การให้เจ้าหน้าที่ที่ทำงานที่บ้านเข้าไปช่วยงานสายด่วน 1330 จะทำให้การให้บริการช่วยเหลือผู้ป่วยมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 


อืมมมม... บางวันมันก็ฝืนจริงๆ นะ! คือเรื่องคุยน่ะ..มี อารมณ์จะคุยมันไม่มี แต่ต้องคุย เพราะอย่างนั้น จึงตกอยู่ในลักษณะ "ทุกข์เข็น"

"การสื่อสารกับการเมือง"
ยอมให้ด่า "เพื่ออนาคต"
๗ ปี"ไล่นายกฯ"อย่างเดียว
"วิจัย-พัฒนา"ถึง"หมากัด"
"รัฐบาลทำดีแต่มีคนเซ็ง"
เมื่อนายกฯ ชื่อ "พิธา"