วันนี้เมื่อ ๒ ปีที่แล้ว ภาพแห่งประวัติศาสตร์ความทรงจำของคนไทย


เพิ่มเพื่อน    

4 พ.ค.64- เพจพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช๒๕๖๒ โพสต์ภาพและข้อความระบุว่า วันนี้เมื่อ ๒ ปีที่แล้ว ภาพแห่งประวัติศาสตร์ความทรงจำของคนไทย ที่เหล่าพสกนิกรพร้อมใจกันมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ วันนี้แอดมินเพจ ได้ประมวลภาพแห่งความทรงจำมารำลึกกันอีกครั้ง 

ประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ 
(พระราชพิธีเบื้องกลาง)

๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธยและสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์.


 


ชั่วโมงนี้.... "มงลง" สาวงามชื่อ "เสาวภา ไชยวิชา" ครับ! ในฐานะตัวแทน "พยาบาลทุกท่าน" ในสนามรบโควิด-๑๙

"เยรูซาเลม"ถึง"เข็มฉีด"
"ควรมีคนเช่นนี้อยู่หรือ?"
โปรใหม่ "ล่าสุด" ชวนฉีด
"วาระแห่งชาติ" คืออะไร?
มหาดไทย "สะท้อนไทย"
๒ ยุค ๒ สมัย ใน ๑ ลีลา