ยันไม่ขาด 'ยาฟาวิพิราเวียร์' สธ.ห่วงกทม.แจกยาผู้ป่วย หากใช้มากๆจะมีผลเสีย


เพิ่มเพื่อน    

4 พ.ค.64 - เมื่อเวลา 11.30 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงสถานการณ์ประจำวันตอนหนึ่งว่า จากการที่มีกระแสข่าวว่ายาฟาวิพิราเวียร์ไม่เพียงพอนั้น ขอยืนยันว่ามีเพียงพอ โดยข้อมูลวันที่ 3 พ.ค. มียาฟาวิพิราเวียร์ คงเหลือ 1.6 ล้านเม็ด และกำลังนำเข้าจากญี่ปุ่นอีก 2 ล้านเม็ด ส่วนผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มแรกแล้ว มี 1,106,071 ราย เข็มที่สอง 392,546 ราย

เมื่อถามว่า เรื่องการฉีดวัคซีนในชุมชนคลองเตยตอนนี้จะทันหรือไม่ เพราะมีการแพร่ระบาดแล้ว นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า  อย่างน้อยคนที่ได้รับวัคซีนไปแล้วจะทำให้อาการจากหนักให้ลดน้อยลงได้ และอัตราการเข้าโรงพยาบาลหรืออาการหนักจะได้ลดลง ดังนั้น จะต้องรีบรับการฉีดวัคซีน 

ถามอีกว่า ผู้ป่วยที่ได้เข้าโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ กทม.แล้วจะได้รับยาต้านยาฟาวิพิราเวียร์ทุกคนใช่หรือไม่ นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า ในที่ประชุมของกระทรวงสาธารณสุขเมื่อเช้าวันที่ 4 พ.ค. ได้หารือกันถึงเรื่องดังกล่าวเนื่องจากมีข่าวออกไปว่าทาง กทม.แจ้งว่าจะให้ยาทุกคน แต่ยังมีข้อสังเกตและข้อห่วงใยอยู่ว่าการได้รับยานี้ส่วนใหญ่จะต้องมีข้อบ่งชี้ ซึ่งจะเหมือนโรคไข้หวัดที่ไม่จำเป็นจะต้องได้รับยาทุกคน บางคนหายเองได้ เพราะฉะนั้น การให้ยาโดยมีข้อบ่งชี้หรือเฉพาะกลุ่มจริงๆ จะทำให้มีความประหยัด ผลการรักษาจะได้ดี และถ้าให้ยามากๆ จะเกิดการดื้อยา เนื่องจากไวรัสมีความสามารถในการแปรเปลี่ยนไปได้มาก มีความห่วงใยในเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้น

ดังนั้น ในเชิงของการบริหารยาต้องใช้ความเชี่ยวชาญของแพทย์ ที่ประชุมจึงได้ให้กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข ไปดูเรื่องข้อสำคัญของเรื่องดังกล่าวและทบทวนปรึกษากันก่อนที่จะนำเสนอที่ประชุม แต่อย่างไรก็ตาม ขณะนี้เราได้รับทราบกันว่ายาช่วยทำให้อาการน้อยลง ยืดระยะเวลา และช่วยชีวิตได้ ส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตเรื่องการฉีดวัคซีนทำไมตัวเลขต่อวันจึงน้อยนั้น นั่นคือข้อมูลที่เป็นจริงเพราะเป็นปลายล็อตของซิโนแว็ก และได้รับทราบว่าเมื่อวันที่ 3 พ.ค.ที่ผ่านมาล็อตใหม่เดินทางมาถึงไทยแล้วอีก 5 แสนโดส เป็นการเพิ่มขึ้นและลดลงตามความต้องการปกติ

"ขอประชาชนได้ทราบว่าการระบาดที่เกิดขึ้นเราแก้และปรับตามสถานการณ์ ทุกคนที่ทำงานโดยเฉพาะผอ.ศบค. รับทราบรับฟังทุกข้อแนะนำ ทั้งจากระดับผู้บริหาร นักวิชาการ ประชาชนทั่วไป ที่มีข้อแนะนำดีดีเราก็นำมาสู่การปรับปรุงและพัฒนาการทำงานทุกวัน และการบูรณาการงานในภาพรวมของ กทม.และปริมณฑล ถึงแม้จะยากเพียงใด และศึกจะใหญ่เพียงไหน เพียงเรามีความร่วมมือกันของทางภาครัฐและเอกชน จะทำให้เห็นผลทางในการเดินไปด้วยกัน ขอความร่วมมือประชาชนให้ความร่วมมือด้วย"นพ.ทวีศิลป์ กล่าว 


ชั่วโมงนี้.... "มงลง" สาวงามชื่อ "เสาวภา ไชยวิชา" ครับ! ในฐานะตัวแทน "พยาบาลทุกท่าน" ในสนามรบโควิด-๑๙

"เยรูซาเลม"ถึง"เข็มฉีด"
"ควรมีคนเช่นนี้อยู่หรือ?"
โปรใหม่ "ล่าสุด" ชวนฉีด
"วาระแห่งชาติ" คืออะไร?
มหาดไทย "สะท้อนไทย"
๒ ยุค ๒ สมัย ใน ๑ ลีลา