'ดีป้า'อัดความรู้เทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ประกอบการ-เอสเอ็มอี-รายย่อยสู้วิกฤตโควิด-19


เพิ่มเพื่อน    


12 พ.ค. 2564 นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า ตามที่   นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) มอบหมายให้ ดีป้า เร่งช่วยเหลือผู้ประกอบการ เอสเอ็มอี ร้านค้า ตลอดจนเกษตรกร ฟันฝ่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่กำลังส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจโดยด่วนนั้น ล่าสุดที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการส่งเสริมและสนับสนุนจึงมีมติเห็นชอบต่อเนื่องโครงการที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม (depa Digital Transformation Fund) จำนวน 53 โครงการ

“เพื่อเป็นการสนองตอบนโยบายของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ ดีป้า จึงเร่งส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ เอสเอ็มอี ร้านค้า และเกษตรกรสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ได้มาตรฐานจากเครือข่ายดิจิทัลสตาร์ทอัพไทยที่เชื่อถือได้ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ แก้ไขปัญหาการบริหารจัดการ ขยายตลาด ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ และยอดขาย รวมถึงผลผลิตท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 ควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิต เตรียมความพร้อมสู่ยุคปกติใหม่ หรือ นิวนอร์มอล ที่เร่งให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้มากขึ้น ซึ่งโครงการที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนทั้ง 53 โครงการ แบ่งเป็นโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์ม จำนวน 28 โครงการ เทคโนโลยี ERP จำนวน 9 โครงการ เทคโนโลยี Smart Farm (IoT) จำนวน 11 โครงการ E-commerce + mini ERP จำนวน 3 โครงการ และเทคโนโลยี HRM จำนวน 2 โครงการ รวมมูลค่าการส่งเสริมกว่า 8.7 ล้านบาท” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว

นายณัฐพล กล่าวต่อว่า โครงการที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ จะเป็นส่วนช่วยสำคัญให้ผู้ประกอบการ เอสเอ็มอี ร้านค้า และเกษตรกรสามารถฟันฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจและผลกระทบจากโควิด-19 ได้อย่างมั่นคง และเติบโตได้อย่างยั่งยืน พร้อมมุ่งสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ เพื่อความอยู่ดีมีสุขของภาคประชาชนต่อไป โดยการดำเนินงานของ ดีป้า มุ่งเน้นให้คนไทย ‘think faster and live better’ พร้อมฟันฝ่าวิกฤตโควิด-19 ก่อนเดินหน้าสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลต่อไป ซึ่งผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดผ่านช่องทางการสื่อสารของ ดีป้า ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ www.depa.or.th, LINE@depaThailand และเฟซบุ๊ก depa Thailand


สนุกเขาละ "กทม.กับสาธารณสุข" จับชาวบ้านที่ "รอเงก" เป็นเดิมพัน แล้ว "ยักเงี่ยงใส่กัน" ด้วยปัญหาวัคซีน "ขาดตอน"!

ยอมให้ด่า "เพื่ออนาคต"
๗ ปี"ไล่นายกฯ"อย่างเดียว
"วิจัย-พัฒนา"ถึง"หมากัด"
"รัฐบาลทำดีแต่มีคนเซ็ง"
เมื่อนายกฯ ชื่อ "พิธา"
มิติ"ปัจจุบัน-อนาคต"