'อนุทิน'เผย ' วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า'บรรจุขวดแล้วพร้อมฉีดมิ.ย. แต่จะสั่งซื้อแหล่งอื่นๆอีกทุกเดือน


เพิ่มเพื่อน    

13 พ.ค.64 - นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  กล่าวถึง         บการเดินเข้ามารับวัคซีนโควิด 19 เป็นนโยบายที่เห็นพ้องต้องกันระหว่าง นายกรัฐมนตรี และตนเอง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ซึ่งได้มอบนโยบายแก่กรมควบคุมโรคและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแล้ว ส่วนกรุงเทพมหานคร เนื่องจาก กระทรวงสาธารณสุขไม่ได้กำกับดูแลโดยตรง แต่มีนายกรัฐมนตรีเข้าดูแลในฐานะผู้อำนวยการแก้ไขปัญหาสถานการณ์โรคโควิด 19 ในพื้นที่ด้วยตนเอง กระทรวงสาธารณสุขพร้อมสนับสนุนทุกด้าน

ทั้งนี้ การจัดส่งวัคซีนจะดำเนินการอย่างเต็มที่ในช่วงเดือนมิถุนายน 2564 ซึ่งจะมีวัคซีนของแอสตร้าเซนเนก้า จำนวนมาก โดยจะจัดสรรวัคซีนตามจำนวนที่จังหวัดแจ้งมา ซึ่งมีความต้องการไม่เท่ากัน ทั้งจากจำนวนการลงทะเบียนนัดฉีดวัคซีน จำนวนประชากรที่มากน้อยไม่เท่ากัน โดยรัฐบาลพยายามจัดศูนย์การฉีดวัคซีนให้มากที่สุด และไม่จำกัดอยู่ที่สถานพยาบาลของรัฐและเอกชน เช่น มีการเปิดศูนย์ฉีดวัคซีนที่เซ็นทรัลลาดพร้าว โรงพยาบาลเมดพาร์ค และกำลังพิจารณาข้อเสนอของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในการใช้สถานีกลางบางซื่อเป็นสถานที่ฉีดวัคซีน สิ่งเหล่านี้จึงเป็นที่มาของการให้เดินเข้ามารับวัคซีน ซึ่งแต่ละจุดฉีดจะแบ่งสัดส่วนวัคซีนเพื่อรองรับคนที่เดินเข้ามาโดยตรงด้วย เช่น จัดสรรไว้ 20% สำหรับคนที่เดินเข้ามา ดังนั้น หากเดินเข้ามาแล้วจึงมีโอกาสที่ไม่ได้รับวัคซีนได้

 นายอนุทินกล่าวต่อว่า สำหรับวัคซีนของแอสตร้าเซนเนก้าที่ผลิตโดยบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด มีการผลิตบรรจุขวดแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณภาพให้ครบถ้วน คาดหวังว่าจะสามารถส่งมอบได้ก่อนเวลา ทั้งนี้ ตามสัญญาจะส่งมอบวัคซีนที่ผลิตจากในประเทศไทย แต่หากเกิดอุปสรรคใดๆ เกิดขึ้นแอสตร้าเซนเนก้าต้องหาวัคซีนจากแหล่งผลิตอื่นมาแทน นอกจากนี้ ประเทศไทยยังหารือเพื่อสั่งซื้อวัคซีนซิโนแวคเพิ่มเติมในทุกเดือนมาช่วยประคับประคองสถานการณ์ในอีกทางด้วย แต่ยังไม่สามารถบอกจำนวนได้ รวมถึงยังมีการเจรจากับทางไฟเซอร์ ซึ่งอยู่ในส่วนสุดท้ายของการจัดทำเอกสารกันแล้ว ถ้าเรียบร้อยก็เซ็นสัญญาได้ ซึ่งเราขอไป 10-20 ล้านโดส เขาบอกว่าอาจส่งได้ในช่วงไตรมาสที่ 3-4