ครม. ช่วยนายจ้าง/ผู้ประกันตน ฝ่าวิกฤติโควิด-19 เห็นชอบลดอัตราเงินสมทบ เหลือร้อยละ 2.5 ผู้ประกันตน ม.39 เหลือเดือนละ 216 เริ่มเดือน มิ.ย.-ส.ค. นี้


เพิ่มเพื่อน    

 

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีมติเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงาน โดย นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เสนอร่างกฎกระทรวงแก้ไขเพิ่มเติม เรื่อง การกำหนดอัตรา เงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. ..... เพื่อปรับลดเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยให้จัดเก็บนายจ้าง และผู้ประกันตนมาตรา 33 จากร้อยละ 5 เหลือฝ่ายละร้อยละ 2.5 ของค่าจ้างผู้ประกันตน และผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ปรับลดอัตราเงินสมทบลดลงจากเดิมเดือนละ 432 บาท เป็นเดือนละ 216 บาท ตั้งแต่งวดเดือน มิถุนายน - สิงหาคม 2564 สำหรับฝ่ายรัฐบาลยังส่งเงินสมทบ ในอัตราเดิมคือร้อยละ 2.75 ของค่าจ้างผู้ประกันตน ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของนายจ้าง จำนวน 485,113 ราย จะลดค่าใช้จ่ายลงได้ 9,487 ล้านบาท ผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 11.1 ล้านคน จะลดค่าใช้จ่ายลงได้ 9,487 ล้านบาท และมาตรา 39 จำนวน 1.8 ล้านคน จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายลงได้ 1,189 ล้านบาท และเมื่อรวมผู้ประกันตนทั้ง 12.9 ล้านคนแล้ว จะลดภาระค่าใช้จ่ายลงได้ถึง 10,676 ล้านบาท คาดว่า จะเป็นเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจรวม 20,163 ล้านบาท

 

สำหรับขั้นตอนของกฎกระทรวงดังกล่าว กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม จะได้เร่งดำเนินการเพื่อให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายได้ทัน ภายในกำหนด จึงขอให้นายจ้าง และผู้ประกันตน มั่นใจการดำเนินงานของกระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคมภายใต้ นโยบายของนายประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของผู้ประกันตนให้ตรงจุดและทันท่วงที เนื่องจากปัญหาเรื่องความเป็นอยู่ ปากท้องของพี่น้องผู้ใช้แรงงานเป็นเรื่องสำคัญ และจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอย่างแน่นอน
 


ผมดูๆ ข่าวช่วงนี้ ทะแม่งๆ ยังไงไม่รู้นะ? เรื่อง ป.ป้อม-ป.ประยุทธ์ นั่นแหละ สื่อบางสำนักตีข่าวเป็นจริง-เป็นจัง โดยจับประเด็นมาจาก ป.ประยุทธ์ หัก ป.ป้อม ปลด "ธรรมนัส-นฤมล" จาก รมช.โดยไม่บอก

๑๙ กันยา."วันรำลึกโกง"
ลับแล"ยุติธรรมที่ล่าช้า"
กกต.เปิดยอดเงินบริจาคพรรคการเมืองเดือนก.ค.รวม 12 พรรค 'ภูมิใจไทย'รับสูงสุด 2 ล้าน
"หดหัวในกระดอง"?!
"ทุบโต๊ะ" แค่คิดก็ "พัง" แล้ว
"ประชารัฐ-ธรรมนัส"