วธ.จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์” นวัคคหายุสมธัมม์” เฉลิมพระเกียรติพระราชินี


เพิ่มเพื่อน    

 

 

 

 

         วันที่ 28 พ.ค. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) มีนโยบายเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างค่านิยม อัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย รวมทั้งสืบสาน รักษาและต่อยอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของไทย วธ.จึงร่วมกับหน่วยงานรัฐ เอกชน และเครือข่ายทางวัฒนธรรม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 ตลอดเดือนมิถุนายน 2564 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ

     ​นายอิทธิพล กล่าวอีกว่า กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ประกอบด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (สป.วธ.) จัดจุดลงนามถวายพระพร โต๊ะหมู่บูชา ประดับพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและส่วนภูมิภาคจัดกิจกรรมฯ ณ ศาลากลางจังหวัดและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ ขณะที่กรมการศาสนา(ศน.) จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ สามเณร ณ วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพฯ และจัดพิธีเจริญนวัคคหายุสมธัมม์ ณ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามกรุงเทพฯ โดยทั้งสองพิธีจัดขึ้นวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 และส่วนภูมิภาคจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระเจดีย์ พระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัด และปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

      ​รมว.วธ. กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ กรมศิลปากร (ศก.) จัดมีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนารักษาโบราณสถาน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) จัดกิจกรรมพลังการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ Facebook และ YouTube ตลอดเดือนมิถุนายน 2564 รับชมได้ทางสื่อออนไลน์ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมถวายพระพรออนไลน์ โดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และนิทรรศการออนไลน์เผยแพร่หนังสือพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ในช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษาทางเว็บไซต์ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน) กิจกรรมเผยแพร่พระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีบนสื่อออนไลน์ทางเว็บไซต์ของหอภาพยนตร์(องค์การมหาชน) รวมทั้งการนำเสนอภาพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ออนไลน์ และกิจกรรมบริจาคสิ่งของแก่เด็กยากไร้ ณ บ้านเด็กกำพร้า โดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ทั้งนี้ วธ.ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยร่วมลงนามถวายพระพร และร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี


ช่วงนี้.... ผมเป็นห่วง "โรคเครียดลงกระเพาะ" พวก "อิจฉาชน" จังเลย "กระอักเลือดตาย" เอาง่ายๆ นะ เดี๋ยวจะว่าไม่เตือน!

ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"
"สีกาเทศนาสอนพระ"    
"ตัดหัวพระ"บาปมั้ย?