เลี่ยงตีตราประเทศ WHOเปลี่ยนชื่อสายพันธุ์ไวรัสตามอักษรกรีก


เพิ่มเพื่อน    

องค์การอนามัยโลกประกาศตั้งชื่อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ที่พบครั้งแรกในประเทศต่างๆ ตามอักษรกรีก อาทิ แอลฟา, บีตา แกมมา เพื่อหลีกเลี่ยงการตีตราประเทศนั้นๆ

    รายงานเอเอฟพีเมื่อวันอังคารกล่าวว่า คำประกาศของมาเรีย แวน เคอร์โคฟ หัวหน้าฝ่ายเทคนิคด้านโควิด-19 ขององค์การอนามัยโลก (ดับเบิลยูเอชโอ) ที่นครเจนีวาเมื่อวันจันทร์ เป็นการเปลี่ยนระบบการตั้งชื่อใหม่ที่จะใช้กับไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ที่น่าห่วงกังวล และสายพันธุ์ที่ถูกจัดในระดับรองลงมาคือสายพันธุ์ที่อยู่ในความสนใจซึ่งกำลังถูกติดตาม

    "ชื่อใหม่นี้จะไม่แทนที่ชื่อวิทยาศาสตร์เดิมที่มีอยู่ แต่มีเป้าหมายเพื่อช่วยในการหารือของสาธารณะ" เจ้าหน้าที่ผู้นี้กล่าว

    ภายใต้ระบบใหม่นี้ ไวรัสสายพันธุ์ที่น่าห่วงกังวล ซึ่ง 4 สายพันธุ์กำลังสร้างปัญหาใหญ่อยู่ในเวลานี้ จะเปลี่ยนจากที่เคยเรียกชื่อว่า สายพันธุ์อังกฤษ B.1.1.7 เป็น แอลฟา, สายพันธุ์ B.1.351 ที่พบครั้งแรกในแอฟริกาใต้ เป็น บีตา ส่วนสายพันธุ์ P.1 ที่พบครั้งแรกในบราซิล เรียกว่า แกมมา

    สายพันธุ์อินเดีย B.1.617 ที่แยกย่อยเป็น 2 ชนิดนั้น B.1.617.2 ที่เป็นสายพันธุ์น่าห่วงกังวล มีชื่อว่า เดลตา และ B.1.617.1 สายพันธุ์ที่อยู่ในความสนใจ เรียกว่า แคปปา

    แถลงการณ์ของดับเบิลยูเอชโอกล่าวว่า ชื่อวิทยาศาสตร์อาจยากต่อการพูดและจดจำ ทั้งยังมีการรายงานผิดๆ บ่อยครั้ง จึงทำให้ผู้คนมักเรียกชื่อสายพันธุ์ไวรัสตามสถานที่ที่พบ ซึ่งเป็นการตีตราและเลือกปฏิบัติ     เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านี้และเพื่อให้การสื่อสารสาธารณะทำได้ง่ายขึ้น ดับเบิลยูเอชโอสนับสนุนให้หน่วยงานระดับประเทศ, สื่อมวลชน และหน่วยงานอื่นๆ นำการตั้งชื่อแบบใหม่นี้ไปใช้

    อักษรกรีกมี 24 ตัว แต่ขณะนี้ดับเบิลยูเอชโอยังไม่มีแผนการว่าจะเลือกใช้วิธีใดต่อไปในการตั้งชื่อ หากอักษรเหล่านี้ถูกใช้หมด โดยตอนนี้อักษรเอปไซลอน, ซีตา, อีตา, ทีตา และไอโอตา ก็ถูกใช้เรียกชื่อไวรัสในกลุ่มสายพันธุ์ที่น่ากังวลไปแล้ว.


เห็นมั้ย........ ไอ้ตัวอยู่เบื้องหลัง "ขบวนการสามนิ้ว" ที่ใช้นักศึกษาเป็นเครื่องมือ "ล้มสถาบันกษัตริย์"

ปริศนา"I Roam Alone"? 
ชีวิตรอได้"เพื่อวัคซีนไทย"
ตลกเทพของ "ป๋าเทพ"
เหรียญทองที่เหนือทอง
“พระผู้เพียรเพื่อพสกสุข”
มิติสะท้อน"น้องเทนนิส"