‘วีริศ’ ลั่นมาบตาพุด เฟส 3 ตอกเสาเข็ม 1 ก.ค.นี้ ยันพร้อมหาทางช่วยเหลือกลุ่มประมง


เพิ่มเพื่อน    

 

2 มิ.ย. 2564 นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการก่อสร้างท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 หลังได้รับใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำจากสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาระยอง ว่ากนอ.เตรียมทำหนังสือแจ้งบริษัท กัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินัล จำกัด ให้เริ่มงานดำเนินโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานระยะที่ 1 (NTP1) ในวันที่ 1 ก.ค.นี้ หลังได้ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ(อีเอชไอเอ) ที่ได้รับความเห็นชอบจากทางสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) แล้ว

โดยในวันที่ 4 มิ.ย.นี้ จะเข้าพบกับผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เพื่อประชุมหารือทำความเข้าใจเรื่องมาตรการช่วยเหลือตามข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ประกอบการอาชีพประมง ก่อนเริ่มต้นงานก่อสร้างที่สามารถดำเนินการได้ ผ่านมูลนิธิกองทุนหลักประกันความเสียหายฉุกเฉินและพัฒนาคุณภาพของประชาชนโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ที่สามารถขับเคลื่อนได้ตามกลไกและรวดเร็ว โดยจะแต่งตั้งคณะทำงานกำหนดกรอบ แนวทาง วางแผน วิเคราะห์ ประเมินผู้ได้รับผลกระทบและชี้แจงรายละเอียดก่อนดำเนินการก่อสร้าง

นอกจากนี้ กนอ.อยู่ระหว่างประสานกับทางจังหวัดระยอง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อหาแนวทางการจัดประชุมประชาสัมพันธ์โครงการก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้าง ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 คาดว่าสามารถดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้

สำหรับโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เฟส 3 บริษัท กัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินัล จำกัด ได้เข้าร่วมลงทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและท่าเทียบเรือ เพื่อรองรับการขนถ่ายก๊าซธรรมชาติและวัตถุดิบเหลวสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง มีเนื้อที่ประมาณ 1,000 ไร่

ปัจจุบันท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดถือเป็นท่าเรืออุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย หลังพัฒนาเสร็จจะสามารถขนถ่ายก๊าซธรรมชาติและสินค้าเหลว ในปริมาณ 16 ล้านตันต่อปี ล่าสุดมีผู้ประกอบการ 12 ราย เป็นผู้ให้บริการท่าเทียบเรือเฉพาะกิจ 9 ราย และผู้ให้บริการท่าเทียบเรือสาธารณะ 3 ราย มีการใช้งานใกล้เต็มศักยภาพแล้ว จึงมีความจำเป็นต้องขยายท่าเรือรองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมและความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ


"เสาร์-อาทิตย์" ทุกคนก็อยากสบายๆ อะไรที่หนักกระบาล ถ้าไม่จำเป็น ไม่มีใครอยากนำมายัดหัว

วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"
"สีกาเทศนาสอนพระ"    
"ตัดหัวพระ"บาปมั้ย?
ตูน-ก้อย"เด็กแนว"ไหน?