เติมด่วน 'โออาร์-บางจาก'ขึ้นราคาน้ำมัน 30-50 สต./ล.


เพิ่มเพื่อน    


10 มิ.ย. 2564 - บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน) และ บมจ.บางจาก ได้มีการประกาศขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดทุกชนิด 30 สตางค์/ลิตร เว้น E85 ปรับขึ้น 15 สตางต์/ลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิด ปรับขึ้น 50 สตางค์/ลิตร มีผลตั้งแต่วันที่ 11 มิ.ย. 2564 เวลา 05.00 น. 

ส่งผลให้มีราคาดังนี้ เบนซิน ราคา 35.66 บาท/ลิตร แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 28.25 บาท/ลิตร แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 27.98 บาท/ลิตร E20 ราคา 26.74 บาท/ลิตร E85 ราคา 22.14 บาท/ลิตร ดีเซล(บี7) ราคา 28.59 บาท/ลิตร ดีเซล(บี10) ราคา 25.59 บาท/ลิตร B20 ราคา 25.34 บาท/ลิตร ดีเซลพรีเมี่ยม 33.36 บาท/ลิตร (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีท้องที่ของแต่ละจังหวัด)