'บิ๊กตู่' แจงสูตรจัดสรรวัคซีน ยืดอกขอโทษปัญหากระจายวัคซีนกระทบเลื่อนฉีด


เพิ่มเพื่อน    

15 มิ.ย.64 - ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า เรื่องวาระแห่งชาติการฉีดวัคซีนที่คิกออฟทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย.ที่ผ่านมา จนถึงวันนี้เรากระจายวัคซีนไปทั่วประเทศแล้วมากกว่า 7 ล้านโดส และได้ฉีดวัคซีนไปมากกว่า 6.5 ล้านโดส และฉีดได้มากกว่า 2 ล้านโดส ภายในเพียงเวลา 1 สัปดาห์ นั่นคือขีดความสามารถในการฉีดวัคซีน หากวัคซีนเข้ามามากกว่านี้ เราก็น่าจะฉีดได้มากกว่านี้ตามระยะเวลาที่กำหนด ถือเป็นความร่วมแรงร่วมใจกันอย่างเต็มที่ของเจ้าหน้าที่ในทุกจุดบริการ ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย โดยเฉพาะบุคคลากรทางการแพทย์ที่อยู่หน้างานทั้งหมดจิตอาสา แพทย์ พยาบาลต่างๆในการอำนวยความสะดวก ซึ่งตนได้รับคำชมเชยมาจากประชาชนมาโดยตลอด

นายกฯ กล่าวว่า ส่วนปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่จะทำให้การระดมฉีดวัคซีนดำเนินไปอย่างต่อเนื่องคือ การจัดสรรวัคซีนไปยังจุดบริการทั่วประเทศอย่างทั่วถึงและพอเพียง ซึ่งเป็นสิ่งที่ตนให้ความสำคัญอย่างยิ่ง สิ่งที่ท่านอาจจะได้รับฟังจากข่าวหรือการประกาศเลื่อนการฉีดวัคซีนจากโรงพยาบาลต่างๆอาจทำให้ท่านเกิดความไม่สบายใจ และเข้าใจว่าภาครัฐไม่ได้จัดสรรวัคซีนให้อย่างเพียงพอหรือภาครัฐไม่ได้มีการประสานงานกันอย่างดีพอ 

ข่าวต่างๆเหล่านี้ตนได้รับทราบมาโดยตลอด และพยายามจะแก้ปัญหามาอย่างต่อเนื่อง และขอแสดงความจริงใจว่าปัญหาเหล่านี้ตนไม่ได้สบายใจเช่นกัน เราจะพยายามแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ทุกวันมีการสั่งการไปยังผู้รับผิดชอบเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดและสบายใจ ประเด็นสำคัญอยู่ที่ปริมาณวัคซีนที่ทยอยเข้ามาต้องมีความสมดุลกับขีดความสามารถในการฉีดในแต่ละวัน ระยะเวลาที่ให้ไป และต้องฉีดภายในกี่วันหากฉีดเต็มขีดความสามารถ วัคซีนหมดก็ต้องหยุด นั่นคือข้อเท็จจริง ถ้ามีมามากจากช่วงเวลาเดิมก็จะส่งมอบเพิ่มเข้าไปให้ โดยต้องมีการบริหารจัดการที่ดีขึ้นในระยะต่อไป

นายกฯ กล่าวอีกว่า ขอชี้แจงภาพรวมการดำเนินการตามวาระแห่งชาติเรื่องการฉีดวัคซีนว่าแต่ละหน่วยงานมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างไร คงไม่ใช่ตนยึดอำนาจไว้แต่คนเดียว อันดับแรก ศบค.จะต้องเป็นองค์กรสูงสุดและมีหลายหน่วยงานอยู่ในศบค.อยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นส่วนของการเมือง ข้าราชการ รัฐมนตรีก็อยู่ตรงนี้อยู่แล้วในการจัดการสถานการณ์โควิดและการฉีดวัคซีนศบค.จะเป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย กำหนดหลักการในการจัดสรรวัคซีนให้แต่ละจังหวัด โดยมีหลักการทุกจังหวัดจะต้องได้รับวัคซีนตามสัดส่วนของประชากร และเพิ่มเติมให้กับจังหวัดที่มีสถานการณ์แพร่ระบาด รวมถึงเพิ่มเติมกลุ่มบุคคลที่มีความจำเป็นต่อเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การศึกษา และอื่นๆ 

อันดับที่สองหน่วยงานหลักที่รับมอบนโยบายจากศบค.คือ กระทรวงสาธารณสุข จะรับผิดชอบและเป็นผู้กำหนดว่าวัคซีนที่ได้รับในแต่ละรอบจะจัดส่งแต่ละจังหวัดจำนวนเท่าไหร่ ตามหลักการในการจัดสรร โดยกระทรวงสาธารณสุขจะเร่งจัดส่งวัคซีนกระจายไปทั่วประเทศโดยทันทีไม่รอช้า ซึ่งต้องใช้เวลาส่วนหนึ่งในการตรวจสอบวัคซีนที่นำเข้ามาเพื่อให้เกิดความปลอดภัย 

ลำดับที่สามคือความรับผิดชอบของแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่ ที่จะเป็นผู้กำหนดว่าแต่ละโรงพยาบาลและทุกจุดฉีดในจังหวัดนั้นจะได้รับวัคซีนเป็นจำนวนเท่าใด และจัดการจัดส่งให้เร็วที่สุด ซึ่งการจัดสรรนี้จะต้องคำนึงถึงระยะเวลาที่มีจนกว่าจะได้รับการจัดสรรวัคซีนในรอบต่อไปเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องราบรื่นที่สุด เนื่องจากการรับวัคซีนของเราทยอยมาเป็นรอบ ไม่ใช่ได้มาครั้งเดียว 6 ล้านโดส หรือ 10 ล้านโดส ตั้งแต่ต้นเดือน และเราจะส่งออกทันทีไม่รอเก็บไว้จนกว่าจะครบถึงส่งออก 

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ขอชี้แจงย้ำต่อพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนว่า หลักการที่เรียกว่าสูตรในการจัดสรรวัคซีนที่ตนได้มอบนโยบายและสั่งการไปมีดังนี้ 1.เมื่อวัคซีนมากระทรวงสาธารณสุขตรวจสอบแล้วจะต้องส่งต่อให้ทุกจังหวัดทันที จะไม่มีจังหวัดใดที่ไม่ได้เพิ่มเติมในแต่ละรอบ ซึ่งในอนาคตอาจยกเว้นจังหวัดที่ได้ครบตามเป้าหมายแล้ว หรือบางจังหวัดที่ศบค.พิจารณาว่ายังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของแต่ละพื้นที่ 

2.จำนวนวัคซีนที่ส่งให้แต่ละจังหวัดจะมีปัจจัยต่างๆที่จะต้องนำมาคำนวนด้วย ได้แก่จำนวนประชากร จำนวนผู้ติดเชื้อจำนวนผู้จองในระบบหมอพร้อมและจังหวัด และกลุ่มเฉพาะ อาชีพเสี่ยง หรือพื้นที่เศรษฐกิจ ซึ่งเป็นต้นทุนของเราในเรื่องการส่งออก 

3.หากจำนวนวัคซีนที่ได้ถ้าคำนวนแล้วไม่เพียงพอต่อการฉีดในรอบนั้นให้แต่ละจังหวัดและจุดฉีดพิจารณาจัดสรรให้กลุ่มผู้สูงอายุ หรือมีโรคเสี่ยงที่ลงทะเบียนไว้ก่อนแล้ว 4.หากมีความจำเป็นจะต้องชะลอการฉีดวัคซีนตามกำหนดเดิม ระหว่างรอการนำส่งวัคซีนต้องยึดแบบเดิมไว้ก่อนโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ และจัดการฉีดวัคซีนตามหลักเดิมทันทีที่ได้รับการจัดสรรวัคซีน คงเข้าใจตรงกันแล้วใช่ไหม ขอให้ดำเนินการตามนี้ เพราะเป็นมติของที่ประชุมร่วมกันในเรื่องของการบริหารจัดการวัคซีน 

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ทั้งนี้เชื่อว่าทุกฝ่ายมีความพยายามตั้งใจและดำเนินการมาอย่างทุ่มเทเพื่อให้บริการพี่น้องประชาชนอย่างดีที่สุด ซึ่งปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งอาจเกิดจากปัจจัยที่ควบคุมได้ยากคือ การนำส่งวัคซีนต้องใช้เวลา ทั้งการผลิตและตรวจสอบคุณภาพ เราไม่อาจจะกำหนดได้แน่นอนทุกครั้งว่าจะรับวันใด เวลาใด เพราะเราได้รับเป็นรอบ ไม่ใช่ได้ครั้งเดียวจำนวนมากๆ หลายประเทศทั่วโลกก็เจอปัญหาแบบนี้ทั้งสิ้น ประเทศไทยยังได้เปรียบที่เรามี บริษัท สยามไบโอไซน์เอนซ์ ซึ่งผลิตวัคซีนแอสตราเซเนกาตั้งอยู่ในประเทศไทย ทำให้การขนส่งทำได้อย่างรวดเร็ว อันนี้เป็นเรื่องที่บริษัทใหญ่เขาจะพิจารณาในการส่ง และในประเทศไทยถือเป็นฐานการผลิตสำคัญในอาเซียน ส่วนหนึ่งใช้ยอดตรงนี้ในการจัดหาให้อาเซียนด้วย

อีกปัจจัยหนึ่งที่จะต้องปรับแผนการฉีดวัคซีนตามสถานการณ์แพร่ระบาดที่เกิดขึ้น มันทำให้มีการเปิดให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงอย่างกรุงเทพฯมีการเพิ่มฉีดเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันการแพร่ระบาด และอีกส่วนเพื่อเหตุผลทางเศรษฐกิจ ที่จะต้องลดการปิดโรงงาน เพราะจำเป็นต้องให้ภาคการผลิตดำเนินการต่อ อาจจะไปกระทบผู้ลงทะเบียนไว้ก่อนในบางส่วน นอกจากนั้นต้องยอมรับว่าภารกิจครั้งนี้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก มีผลกระทบต่อผู้อยู่ในประเทศไทยทั้ง 70 ล้านคน ซึ่งอาจเกิดความเข้าใจที่คาดเคลื่อนในการประสานงานกันระหว่างหน่วยงาน อย่างไรก็ตามตนได้สั่งการทุกหน่วยงานต้องมีความพยายามแก้ไขปรับปรุงตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อสร้างความรับรู้ความเข้าใจของประชาชน

“ผมในฐานะนายกรัฐมนตรี ผอ.ศบค. ถือเป็นผู้บริหารสูงสุดในสงครามโควิดครั้งนี้ ต้องขออภัยด้วยกับปัญหาที่เกิดขึ้น และขอรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาทั้งหมด ซึ่งผมได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกวัน ทุกเวลาอยู่แล้ว เพราะนี่คือวาระแห่งชาติที่ผมได้ประกาศออกไป เราต้องร่วมใจกันทุกฝ่ายในการดำเนินการให้บรรลุผลสำเร็จ เพื่ออนาคตของประเทศชาติ ปัญหาอุปสรรคอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะระยะแรกตอนนี้ ที่ทั่วโลกยังมีวัคซีนจำกัด ทำให้กระทบต่อการจัดการ แต่จากการวางแผนของรัฐบาลมาอย่างต่อเนื่อง และการจัดหาวัคซีนล่วงหน้า ทำให้เรามั่นใจว่าจะได้รับวัคซีนมาอย่างต่อเนื่องและปริมาณที่มากขึ้นเรื่อยๆจากหลายๆแหล่งด้วยกัน ขอเน้นย้ำว่ารัฐบาลได้จัดการวัคซีนออย่างเพียงพอต่อคนในประเทศไทยทุกคน"พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว


บ่ายวาน... ไอ้เราก็รีบมาทำงาน เพื่อรีบกลับก่อนเคอร์ฟิว แต่..เอ๊ะทำไมวันนี้รถมันติดจัง (วะ)? อ้อ...พวกสามนิ้วเขา "คาร์ม็อบ" เป็นอันธพาลครองเมืองกัน จุดพลุ จุดมินิระเบิดกันแล้ว

ชีวิตรอได้"เพื่อวัคซีนไทย"
ตลกเทพของ "ป๋าเทพ"
เหรียญทองที่เหนือทอง
“พระผู้เพียรเพื่อพสกสุข”
มิติสะท้อน"น้องเทนนิส"
"น้องเทนนิส"ของคนไทย