วธ.ผนึกกำลังเครือข่ายศาสนา-วัฒนธรรม เดินหน้า “วัฒนธรรมรวมใจ ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน”


เพิ่มเพื่อน    

         

 

          กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้มีมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด้วยการจัดโครงการ “ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน” โดยใช้พลังบวร  ซึ่งเชื่อมโยงการขับเคลื่อนงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมด้วยพลังบวร บ้าน/วัด/โรงเรียนหรือหน่วยงานราชการด้วยการมอบสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (สวจ.) ทั้ง 76 จังหวัด ประสานขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัด เครือข่ายศาสนาและวัฒนธรรม ผู้นำศาสนา ชุมชนคุณธรรม สภาวัฒนธรรมจังหวัด อำเภอ ตำบล หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและภาคประชาสังคมที่มีความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ของจังหวัดทั้งในพื้นที่กรุงเทพฯ และส่วนภูมิภาค 76 จังหวัด

          ช่วงเดือนพฤษภาคม 2564  วธ.นำโดยนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมด้วยนางยุพา  ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (สวจ.) ได้ร่วมกับเครือข่ายศาสนาและวัฒนธรรม หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและภาคส่วนต่างๆดำเนินการให้ความช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้ป่วยอยู่ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล  โรงพยาบาลสนาม  ผู้ป่วยรักษาหายแล้วแต่ยังต้องกักตัวรอดูอาการ ผู้ที่อยู่ระหว่างกักตัวและผู้ได้รับผลกระทบในโรงพยาบาล ประกอบด้วย โรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 20 แห่ง โรงพยาบาลส่วนภูมิภาค 137 แห่ง ชุมชน 350 ชุมชน วัด 61 แห่งและหน่วยงานอื่น ๆ ได้แก่ หน่วยบริการสาธารณสุข มูลนิธิ สถานีตำรวจ 29 แห่ง

 

 

          ล่าสุด วธ.ยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ “ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน” อย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับดร.สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการบริหารคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบเครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เวชภัณฑ์และอาหารกลางวันให้แก่โรงพยาบาลวชิรพยาบาล กรุงเทพฯ โรงพยาบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐมและศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก เพื่อให้กำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์

          พร้อมกันนี้ สวจ.ทุกจังหวัดได้ร่วมกับเครือข่ายศาสนาและวัฒนธรรม ผู้นำศาสนา ชุมชนคุณธรรม สภาวัฒนธรรมทุกระดับ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ดังเช่น สวจ.อุตรดิตถ์ ร่วมกับพระปัญญากรโมลี  เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์อำเภอพิชัย ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (ศพอ.) ในอำเภอพิชัยและเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา มอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือเด็ก เยาวชนและนักเรียนใน ศพอ. ในภาวะยากลำบาก จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จำนวน 9 แห่ง ได้แก่ ศพอ. วัดท่าไม้เหนือ วัดท่าดินแดง วัดไร่อ้อย วัดขวางชัยภูมิ วัดมหาธาตุ วัดบึงสัมพันธ์ วัดฟากบึง วัดเด่นกระต่าย และวัดศรีจำปาศักดิ์ 

 

 

          สวจ.สงขลา ร่วมกับพระครูโกศลอรรถกิจ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดโคกเปี้ยว จัดตั้งโรงทานแจกอาหารกล่องให้แก่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสงขลา และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19   ซึ่งทุกกิจกรรมได้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

          สำหรับมาตรการให้ความช่วยเหลือโดยภาพรวมทั้งประเทศที่ วธ.ได้ร่วมกับจังหวัด เครือข่ายทางวัฒนธรรม ผู้นำศาสนา หน่วยงานรัฐ เอกชนและหน่วยงานต่างๆดำเนินโครงการฯ นั้น มีทั้งการจัดตั้งตู้ปันสุข รถปันสุข โรงครัว โรงทาน การมอบอาหารพร้อมรับประทาน ขนม ผลไม้ น้ำดื่ม เครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสารอาหารแห้ง ถุงยังชีพ ถุงปันสุข ถุงปันน้ำใจ ชุดธารน้ำใจ รวมทั้งมีการบริจาคเงินสนับสนุนการจัดซื้อและมอบเครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ เช่น หน้ากากอนามัย เจลล้างมือแอลกอฮอล์ สเปรย์แอลกอฮอล์  ชุดพีพีอี

          ทั้งนี้  ผลจากการดำเนินโครงการ “ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน” ที่วธ.ร่วมกับทุกภาคส่วนให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมอันดีงามและอัตลักษณ์ของความเป็นไทยที่มีน้ำใจ แบ่งปัน ช่วยเหลือเกื้อกูล ไม่ทอดทิ้งกันและให้กำลังใจกันระหว่างพี่น้องคนไทย เพื่อร่วมกันฝ่าฟันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

          “ทางกระทรวงวัฒนธรรมอยากจะให้ทุกคนให้กำลังใจซึ่งกันและกัน และส่งต่ออัตลักษณ์ความเป็นไทยผ่านการช่วยเหลือเกื้อกูล อย่างน้อยที่สุด คือ การให้กำลังใจ เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤติไปได้ด้วยดี วัฒนธรรมรวมใจ ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกันครับ” รมว.วธ. กล่าวทิ้งท้าย


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"