สมุย พลัส โมเดล- Samui Plus Model เตรียมพร้อมเปิดโลกความงามทะเลไทย


เพิ่มเพื่อน    

เกาะสมุย -เกาะพะงัน และเกาะเต่า เตรียมพร้อมเพื่อการขยายผลต่อจากมาตรการ Phuket Sandbox ตั้งเป้าหากเป็นไปตามแผน วันที่ 15 กรกฎาคมนี้ พร้อมเปิดมือง รับได้ทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติจากสมุยและนักท่องเที่ยวไทย แต่เน้นมาตรฐานสาธารณสุขเข้มข้น เพื่อให้นักเดินทางเดินทางมาแล้วปลอดภัยและมีความสุข ขณะที่แหล่งท่องเที่ยวมีความสวยงามพร้อมอวดสายตาผู้มาเยือน

 

หาดทรายขาว และต้นมะพร้าวสัญลักษณ์เกาะสมุย

 

นางศุภากาญจน์ ยอดฉุน ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเกาะสมุย  (รับผิดชอบเกาะสมุย เกาะพะงัน และ เกาะเต่า)  เปิดเผยว่าในวันที่  15 กรกฎาคมนี้   จะมีการเปิดเมือง ภายใต้รูปแบบ “สมุย พลัส โมเดล” (Samui Plus Model)   เพื่อให้นักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาจากต่างประเทศรวมทั้งนักท่องเที่ยวที่อยู่ในเมืองไทย เข้ามาพักผ่อนท่องเที่ยวในพื้นที่  เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่าได้แล้ว  ภายใต้มาตรการป้องกันโรคของจังหวัดสุราษฏร์ธานี อย่างเคร่งครัด

 

โลกใต้ทะเลที่เกาะเต่า

 

บรรยากาศท้องทะเลสวยๆ ที่เกาะพะงัน

       

อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะเปิดเมือง  หน่วยงานจากภาครัฐ และ ผู้ประกอบการในพื้นที่ ได้เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ  รวมทั้งทำความเข้าใจคนในพื้นที่ และ เร่งฉีดวัคซีนให้ได้ร้อยละ 70  เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่     ขณะที่ผู้ประกอบการท่องเที่ยว  ต่างก็ให้ความสนับสนุนและมีการพัฒนาระบบการบริการให้ได้รับมาตรฐานโครงการ  Amazing Thailand Safety & Health Administration -SHA  ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และกระทรวงสาธารณสุข 

 

โดยขณะนี้มีผู้ประกอบการได้รับสัญลักษณ์มาตรฐาน SHA เกาะสมุย จำนวน 229  แห่ง เกาะพะงัน 39  แห่ง และ เกาะเต่า 50 แห่ง    และกำลังเร่งต่อยอดเพื่อยกระดับ ผู้ประกอบการในกลุ่มนี้ไปสู่  SHA Plus+ หรือ มาตรฐานที่รับรองว่าสถานประกอบการมีมาตรการทางสุขอนามัยในการควบคุมโรคโควิด -19   อีกทั้งมีพนักงานในสถานประกอบการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบ 2 เข็มแล้วเกินกว่า 70%  เพิ่มขึ้นให้มากที่สุด เพื่อรองรับการเปิดเมืองภายใต้รูปแบบ “สมุย พลัส โมเดล”  ในวันที่ 15 กรกฎาคม ที่จะถึงนี้   

 

ผู้อำนวยการ ททท.  สำนักงาน เกาะสมุย  กล่าวต่อว่า สำหรับนักท่องเที่ยว ที่เดินทางจากต่างประเทศ จะเน้นนักท่องเที่ยวเป็นกลุ่ม เพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการดูแล และต้องปฏิบัติตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขของพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี   เพราะเป็นระบบที่คำนึงความปลอดภัย ควบคู่เศรษฐกิจ

 

ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเกาะสมุยต้องมาจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำ ไม่มีการพบเชื้อกลายพันธุ์ตามที่กรมควบคุมโรคกำหนดไว้  ได้รับการฉีดวัคซีนครบเกณฑ์ของแต่ละชนิดตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก และกระทรวงสาธารณสุข และเมื่อเดินทางมาถึงแล้วต้องลงบันทึกข้อมูลรายละเอียด การเดินทาง และสถานที่พักในแอพพลิเคชั่น”หมอชนะ “ รวมทั้งต้องมีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ตามระยะเวลาที่กำหนด โดยมีการกำหนดรายละเอียดเป็นขั้นตอน   

 

เกาะนางยวน

           

โดยในช่วงวันที่ 1-3 เป็นช่วง AREA QUARANTINE นักท่องเที่ยวต้องเข้าพักในโรงแรมที่ รัฐบาลกำหนดให้เป็นที่พำนักสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ที่เรียกว่า Alternative Local State Quarantine หรือ ALQ  หลังจากทราบผลการตรวจว่าเป็นลบ สามารถผ่อนคลายและใช้บริการในบริเวณและพื้นที่ที่โรงแรมจัดสรรเช่นบริเวณสระว่ายน้ำของโรงแรม หรือชายหาดได้ โดยไม่ต้องอยู่ในห้องพักอย่างเดียวเท่านั้น แต่ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ตามหลักการมาตรฐานสาธารสุข

 

ช่วงวันที่ 4-7 เป็นช่วง SEALED ROUTE สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยตามเส้นทางและโปรแกรมท่องเที่ยวที่กำหนดไว้ให้ โดยในวันที่ 7จะทำการตรวจด้วยวิธี RT-PCR ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมที่พัก

 

วันที่ 8-14 เป็น FREE STYLE  ต้องเข้าพักที่โรงแรมที่ได้รับมาตรฐาน SHA+และภายหลังทราบผลการตรวจเป็นลบ สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ภายในพื้นที่หมู่เกาะทะเลใต้ หรือพื้นที่อื่นตามที่ ศบค กำหนดโดยมีการติดตามด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่กำหนด หากนักท่องเที่ยวมีความจำเป็นต้องออกนอกพื้นที่ ต้องขออนุญาตศปก.พื้นที่เท่านั้น

 

ทะเลสมุย สวยงามขึ้นชื่อ

 

ส่วนนักท่องเที่ยวทั่วไปในประเทศไทย หากปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคของจังหวัดสุราษฎร์ธานีในเรื่องของการฉีดวัคซีนและมีใบรับรองทางด้านสุขภาพตามที่กำหนดแล้ว สามารถเดินทางเข้าออกและท่องเที่ยวได้ทุกสถานที่ในเกาะสมุย เกาะพะงันและเกาะเต่า   ซึ่งททท. เกาะสมุย  ขอแนะนำให้นักท่องเที่ยวเข้าพัก และ ใช้บริการ ในสถานประกอบการที่ได้รับมาตรฐาน SHA และ เป็น  SHA Plus+  เป็นสำคัญ 

 

 

ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวทุกคนต้องปฏิบัติตัวตามรูปแบบการท่องเที่ยววิถีใหม่   หรือNew Normal เพื่อการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย  โดยต้องปฏิบัติตัวตามมาตรการ D-M-H-T-T-A เพื่อป้องกันตนเองจากโควิด -19  ประกอบด้วย  D - Distancing - เว้นระยะระหว่างกัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น  M - Mask Wearing - สวมหน้ากากอนามัย ตลอดเวลา H - Hand Washing - ล้างมือบ่อย ๆ  และ T – Temperature ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าใช้บริการ เพื่อคัดกรองผู้ใช้บริการที่อาจไม่สบาย T - Testing - ตรวจหาเชื้อโควิด -19 และ A: Application ติดตั้งและใช้แอบพลิเคชั่น “ไทยชนะ” และ”หมอชนะ” ก่อนเข้า-ออกสถานที่ทุกครั้ง ซึ่งมั่นใจว่าด้วยมาตรการที่เข้มข้นเช่นนี้ จะทำให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาปลอดภัยจากเชื้อโควิด 19 อย่างแน่นอน

 

โยคะ อีกหนึ่งกิจกรรมยอดนิยม

 

ผู้อำนวยการ ททท.  สำนักงาน เกาะสมุย  กล่าวถึงแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ของ 3 เกาะ  ที่น่าสนใจว่าขณะนี้มีความสวยงามและมีความพร้อมให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสบรรยากาศกันแล้ว  เริ่มที่ "เกาะสมุย" หรือ ที่ถูกขนานนามว่า เป็น เกาะสวรรค์กลางอ่าวไทย  มีหาดทรายสวยงาม และมีสีขาวนวลหลายแห่ง อาทิ หาดเฉวง หาดนาเทียน หาดตลิ่งงาม หาดละไม ทอดยาวขนานไปกับทะเล ต้นมะพร้าวริมชายหาดและน้ำทะเลใสราวกระจก

        

รวมทั้ง ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งคือ หินตาหินยาย เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของหินแกรนิตที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำทะเล จนเกิดเป็นโขดหินรูปร่างประหลาดต่าง ๆ ซึ่งเป็นจุดสนใจในการถ่ายภาพของนักท่องเที่ยว ระหว่างทางมีร้านขายของฝากทำจากมะพร้าว เช่นน้ำมันมะพร้าว ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าวรูปแบบต่างๆ แต่ที่ขึ้นชื่อที่สุดเห็นจะเป็น "กาละแม" ที่หวาน มัน หอม กลมกล่อม และราคาไม่แพง  มีผู้ผลิตให้เลือกซื้อหลายราย

 

นอกจากนี้  ยังมีกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจอย่าง การดูแลรักษาสุขภาพด้วยการใช้น้ำบำบัด เช่น การอาบ การแช่น้ำ อาจจะเป็นน้ำแร่ หรือน้ำร้อน การบำบัดโดยการนวด หรือ การใช้พฤกษาบำบัด โดยใช้กลิ่นพืชพรรณธรรมชาติช่วยในการคลายเครียด ซึ่งมีสถานที่บริการอยู่หลายแห่ง  รวมทั้งยังมี ศิลปวัฒนธรรมของชาวพื้นถิ่นที่แสดงรากฐานความเป็นมาของชุมชนอีกหลายแห่งบนเกาะให้แก่นักท่องเที่ยวชม  เช่นที่วัดสำเร็จ วัดละไม เจดีย์แหลมสอ เป็นต้น

 

ขณะที่ "เกาะพะงัน"   มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกจากชายหาดอันสวยสดงดงามและน้ำทะเลสีคราม อาทิ หาดริ้นนอก หาดท้องนายปานใหญ่ หาดท้องนายปานน้อย   ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมายให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัส ไม่ว่าจะเป็นน้ำตก เช่น อุทยานแห่งชาติน้ำตกธารเสด็จ    หรือชมวิถีชีวิตชาวสวนมะพร้าวและชาวประมงพื้นบ้าน ที่ยังคงพบเห็นได้ที่บ้านโฉลกหลำ  มีบริษัททัวร์ให้บริการ นำเที่ยวแบบเช้าไปเย็นกลับ ไปยังหมู่เกาะอ่างทองอยู่ห่างจากเกาะพะงันเพียงระยะเวลาเดินทาง 1 ชั่วโมงครึ่งเท่านั้น  เพื่อไปดำน้ำชมปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล ฯลฯ

 

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง

 

ที่พักและวิวทิวทัศน์ที่เกาะเต่า

 

 "เกาะเต่า" เป็นจุดดำน้ำที่มีชื่อเสียงระดับโลก  เนื่องจากมีแนวปะการังทั้งน้ำตื้นและน้ำลึกขนาดใหญ่ สวยงามและสมบูรณ์ เป็นที่อยู่อาศัยของปลาหลากชนิดจำนวนมาก นักดำน้ำทั่วโลกต่างพากันมาเยี่ยมเยือนและสัมผัสกับโลกใต้ทะเล ของเกาะสวรรค์แห่งนี้   ปัจจุบันมีโรงเรียนสอนดำน้ำหลายแห่งมาเปิดกิจการบนเกาะ และมีโรงเรียนสอนดำน้ำจากที่อื่นๆ นิยมแวะเวียนมาใช้เกาะเต่าเป็นสถานที่ฝึกสอนกันอยู่เสมอ นอกจากนี้  ยังมีหาดทรายขาวละเอียดที่สะอาดบริสุทธิ์ สวยงาม สถานที่สงบเงียบรอบเกาะ

 

 

ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวที่สนใจ สามารถติดตามข่าวสารหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ททท.สำนักงานเกาะสมุย  (เกาะสมุย เกาะพะงัน และ เกาะเต่า)  Facebook : TAT Koh Samui x Koh Phangan x Koh Tao

 

 

สรณะ  รายงาน


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"