มท.2 ยืนยันเหตุเพลิงไหม้โรงงานย่านกิ่งแก้ว ไม่กระทบน้ำประปา สั่งการ กปภ. เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด


เพิ่มเพื่อน    

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มั่นใจเหตุเพลิงไหม้โรงงานเม็ดพลาสติกย่านกิ่งแก้ว จ.สมุทรปราการ ไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพน้ำประปาของ กปภ. พร้อมเฝ้าระวัง ตรวจสอบและเก็บตัวอย่างน้ำในทุกขั้นตอน ทั้งจากแหล่งน้ำดิบ กระบวนการผลิตและน้ำประปาในเส้นท่อ

 

 

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานเม็ดพลาสติก ถ.กิ่งแก้ว ซ.21 อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ก่อให้เกิดควันที่ปนเปื้อนสารเคมีกระจายทั่วบริเวณ ซึ่งเกิดความกังวลว่าจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำประปาในพื้นที่ใกล้เคียง คือ กปภ.สาขาบางปะกง ขณะนี้ยังไม่เกิดผลกระทบต่อการผลิตและคุณภาพน้ำประปา แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องการปนเปื้อนจึงงดการสูบน้ำจากสถานีสูบน้ำดิบบางบ่อ จ.สมุทรปราการ ซึ่งมีระยะทางห่างจากจุดเกิดเหตุ 16 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังได้กำชับผู้จัดการ กปภ.สาขา ให้เฝ้าระวังและทำการเก็บตัวอย่างน้ำดิบเพื่อทดสอบคุณภาพน้ำอย่างสม่ำเสมอ จึงขอให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยน้ำประปาของ กปภ. ที่ผ่านการควบคุมอย่างใกล้ชิดให้ได้มาตรฐานตามข้อแนะนำองค์การอนามัยโลก (WHO) โดยมีการติดตามเฝ้าระวังและทดสอบคุณภาพน้ำจากห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab Cluster) ที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2017 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

 

 

นายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ.234 สาขา มีกระบวนการผลิตจ่ายน้ำประปาที่ได้มาตรฐาน โดยทดสอบคุณภาพน้ำและประเมินความเสี่ยงในทุกขั้นตอนตั้งแต่แหล่งน้ำดิบ การผลิต การจ่าย รวมถึงการควบคุมปริมาณสารเคมี พร้อมกับสุ่มตรวจน้ำประปาเป็นประจำเพื่อควบคุมคุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐานอยู่เสมอ โดยมีนักวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการ กองควบคุมคุณภาพน้ำในแต่ละพื้นที่ และนักวิจัยจากหน่วยงานภายนอกร่วมกันวิจัย วิเคราะห์ความเสี่ยงคุณภาพน้ำของ กปภ. อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ กปภ. ยังได้สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ผ่านกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อมอบให้แก่ศูนย์อพยพภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุไฟไหม้ ทั้งนี้ หากผู้ใช้น้ำในพื้นที่ของ กปภ. ไม่ได้รับความสะดวกหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ PWA Contact Center โทร. 1662


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"