คพ.ชี้7วันขนย้าย'สไตรีน'ตกค้างในหมิงตี้ไปเผาทำลายหมด


เพิ่มเพื่อน    

 

 

          วันที่ 13 ก.ค. นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.)พร้อมด้วย นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองอธิบดี คพ. นายอาวีระ ภัคมาตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) พร้อมคณะ ร่วมติดตามการกำจัดของเสียอันตราย กรณีเหตุเพลิงไหม้ บริษัท หมิงตี้ จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ ณ บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรปราการ 

            นายอรรถพล กล่าวว่า จากการนำสารสไตรีนที่เหลือจากกรณีเหตุเพลิงไหม้ บริษัท หมิงตี้ จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ มากำจัดทำลาย ณ บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรปราการ จึงได้เดินทางมาตรวจติดตามการเผาทำลาย ซี่งพบว่า กระบวนการเผาทำลายของเสียอันตรายจะต้องควบคุมอุณหภูมิ และระยะเวลาของไอของเสียที่เกิดจากการเผาทำลายให้อยู่ภายในเตาให้นานเพียงพอที่จะเผาไหม้หรือเผาทำลายได้อย่างสมบูรณ์ ด้วยระบบการเผาไหม้แบบ 2 ห้องเผา ประกอบด้วย 1.ส่วนเผาไหม้ที่หนึ่ง เตาเผาแบบหมุน (Rotary Kiln) ออกแบบตามข้อกำหนดของ US.EPA. โดยทำการเผาของเสียอันตรายที่อุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 850 องศาเซลเซียส 2.ส่วนเผาไหม้ที่สอง เตาเผาแบบแนวตั้ง (Secondary Combustion Chamber: SCR) ก๊าซที่เกิดขึ้นจากเตาเผาแบบหมุนจะเข้าสู่บริเวณเผาไหม้ส่วนที่สอง ซึ่งเป็นบริเวณที่การเผาไหม้จะเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ด้วยอุณหภูมิ 1,000 ถึง 1,200 องศาเซลเซียส เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเผาไหม้ก๊าซเสีย สุดท้ายปล่อยทางปล่องเป็นไอน้ำ ไม่เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมีการวัดค่าอากาศปากปล่องผ่านระบบศูนย์ติดตามข้อมูลคุณภาพอากาศ

      นายอรรถพล กล่าวว่า ภายในห้องระบบปฏิบัติการ มีระบบควบคุมมลพิษ ซึ่งประกอบด้วย 1.ระบบป้องกันการเกิดสารไดออกซินในเถ้าหนัก (Bottom ash cooling system) 2.หอลดอุณหภูมิ (Partial Quench Tower) 3.ระบบฉีดปูนขาวและถ่านกัมมันต์ (Dry Lime & Activated Carbon Injection System) 4.ระบบถุงกรอง (Bag Filter House)) 5. ระบบทำความชื้นเถ้าเบา (Fly ash moisturizer)  6. ระบบกำจัดสารประกอบไนโตรเจน (Selective Catalytic Reduction) 7. ระบบการลดก๊าซที่มีกลิ่นโดยการดูดซับ (Adsorption) และ 8. ระบบลดไอกรดด้วยการดูดซึม (Packed Scrubber Tower) ซึ่งมลพิษทั้งหมดจะถูกกำจัด เหลือแต่ไอน้ำที่ปล่อยออกจากปล่องสู่สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ทางโรงงานยังมีระบบการตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากปล่องโรงงานอุตสาหกรรมแบบต่อเนื่อง (Continuous Emission Monitoring System: CEMS) และส่งข้อมูลออนไลน์ไปยังนิคมอุตสาหกรรมและกรมโรงงานอุตสาหกรรม

       " สำหรับสารสไตรีนที่หลงเหลือจากเหตุเพลิงไหม้ บริษัท หมิงตี้ จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ คาดว่ามีประมาณ 1,000ตัน ขณะนี้ได้ขนย้ายไปแล้วประมาณ 360 ตัน คาดว่าจะใช้เวลาในการขนย้ายอีก 7-9 วัน และบริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) สามารถเผาทำลายได้ชั่วโมงละ 1 ตัน จะใช้เวลาประมาณ 40-50 วัน คพ.จะติดตามการขนย้ายและการเผาทำลายต่อไป ในส่วนของคุณภาพอากาศบริเวณใกล้เคียงบริษัท หมิงตี้ จำกัด ขณะนี้ได้กลับสู่ภาวะปกติแล้ว "นายอรรถพล กล่าว


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"