มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชการอัยการพ้นจากตำแหน่ง จำนวน 4 ราย


เพิ่มเพื่อน    

20 ก.ค.64 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง ให้ข้าราชการอัยการพ้นจากตำแหน่ง

ด้วยสำนักงานอัยการสูงสุดได้มีคำสั่งให้โอนข้าราชการอัยการไปรับราชการเป็นข้าราชการ ธุรการสำนักงานอัยการสูงสุด จำนวน ๔ ราย ดังนี้

๑. นายยรรยง เดชภิรัตนมงคล ตำแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานวิชาการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

๒. นายสราวุธ ปิตุเตชะ ตำแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานชี้ขาดคดีอัยการสูงสุด ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

๓. นายวิโรจน์ หล่าสกุล ตำแหน่ง อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานคดีอาญาธนบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

๔. นายสถิรภาค อ่อวิเชียร ตำแหน่ง อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานวิชาการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการอัยการพ้นจากตำแหน่งดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับ นายยรรยง เดชภิรัตนมงคล โอนย้ายไปดำรงตำแหน่ง   เลขาธิการสำนักงานอัยการสูงสุด

นายสราวุธ ปิตุเตชะ  โอนย้ายไปดำรงตำแหน่ง   รองเลขาธิการสำนักงานอัยการสูงสุด

นายวิโรจน์ หล่าสกุล  โอนย้ายไมปดำรงตำแหน่ง   ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานอัยการสูงสุด

นายสถิรภาค อ่อวิเชียร  โอนย้ายไปดำรงตำแหน่ง   ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานอัยการสูงสุด
 


ผมดูๆ ข่าวช่วงนี้ ทะแม่งๆ ยังไงไม่รู้นะ? เรื่อง ป.ป้อม-ป.ประยุทธ์ นั่นแหละ สื่อบางสำนักตีข่าวเป็นจริง-เป็นจัง โดยจับประเด็นมาจาก ป.ประยุทธ์ หัก ป.ป้อม ปลด "ธรรมนัส-นฤมล" จาก รมช.โดยไม่บอก

๑๙ กันยา."วันรำลึกโกง"
ลับแล"ยุติธรรมที่ล่าช้า"
กกต.เปิดยอดเงินบริจาคพรรคการเมืองเดือนก.ค.รวม 12 พรรค 'ภูมิใจไทย'รับสูงสุด 2 ล้าน
"หดหัวในกระดอง"?!
"ทุบโต๊ะ" แค่คิดก็ "พัง" แล้ว
"ประชารัฐ-ธรรมนัส"