โปรดเกล้าฯให้พ้นจากตำแหน่ง กรณีผู้พิพากษาสมทบฯ 12 ราย ขอลาออก


เพิ่มเพื่อน    

20 ก.ค.64 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวพ้นจากตำแหน่ง

ด้วยสำนักงานศาลยุติธรรมแจ้งว่า มีผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว ขอลาออกจากตำแหน่ง จำนวน ๑๒ ราย ดังนี้

๑. นายเชลล์ ชโยวรรณ ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรีขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔

๒. นายยุทธ แสงรุ่งเรือง ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔

๓. นายสรพงษ์ กล่อมจิตต์ ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร ขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔

๔. นายศิริชัย เผ่าบรรจง ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทราขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๕. นางนุชนาต จันทรมงคล ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลาขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๖. นางอัมพร แพสาโรช ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๗. นางสุชาดา ไทรงาม ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๘. นายฐานันดร์ มนัสวิน ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสตูลขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๙. นางสายพร อินทนินท์ ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรีขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๐. นางพิมพ์พร ดีเดชา ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตากขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๑. นายวิสุทธิ์ พิชัยยุทธ์ ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราชขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๒. นายอำพล ธรรมปาโล ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลาขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวพ้นจากตำแหน่งดังกล่าว อ่านต้นฉบับ

ประกาศ ณ วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี


ผมดูๆ ข่าวช่วงนี้ ทะแม่งๆ ยังไงไม่รู้นะ? เรื่อง ป.ป้อม-ป.ประยุทธ์ นั่นแหละ สื่อบางสำนักตีข่าวเป็นจริง-เป็นจัง โดยจับประเด็นมาจาก ป.ประยุทธ์ หัก ป.ป้อม ปลด "ธรรมนัส-นฤมล" จาก รมช.โดยไม่บอก

๑๙ กันยา."วันรำลึกโกง"
ลับแล"ยุติธรรมที่ล่าช้า"
กกต.เปิดยอดเงินบริจาคพรรคการเมืองเดือนก.ค.รวม 12 พรรค 'ภูมิใจไทย'รับสูงสุด 2 ล้าน
"หดหัวในกระดอง"?!
"ทุบโต๊ะ" แค่คิดก็ "พัง" แล้ว
"ประชารัฐ-ธรรมนัส"