วันเดียว18ศพ! สมุทรปราการไล่ตามวิกฤตเมืองกรุง


เพิ่มเพื่อน    

1 ส.ค.64 -   นายแพทย์พรณรงค์  ศรีม่วง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า  สถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดสมุทรปราการ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน  1,113  ราย เป็นผู้ป่วยในพื้นที่จำนวน   992 ราย  อำเภอเมืองสมุทรปราการจำนวน  410   ราย อำเภอพระประแดงจำนวน   165 ราย อำเภอพระสมุทรเจดีย์จำนวน 250  ราย อำเภอบางพลีจำนวน 139 ราย อำเภอบางบ่อจำนวน   13 ราย  อำเภอบางเสาธงจำนวน  15 ราย   โรงพยาบาลเอกชนรับมารักษาต่อในสมุทรปราการจำนวน  121 ราย  เสียชีวิต  18 ราย

นายแพทย์พรณรงค์ ระบุว่า  เป็นเพศชายจำนวน 9 ราย ในจำนวนนี้เป็นสัญชาติจีน 1 ราย เพศหญิงจำนวน  9 ราย อายุระหว่าง 31 - 86 ปี มีโรคประจำตัว 15 ราย ไม่ระบุจำนวน  3 ราย รวมเสียชีวิตสะสม  390  ราย  การตรวจคัดกรองเฝ้าระวังในคลินิก ARI และในชุมชน จำนวน 266,270 ราย พบเชื้อ 33,362 ราย ผู้ป่วยสะสมระลอกใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน  จนถึงปัจจุบันจำนวน 39,686 ราย ในพื้นที่ 33,362  ราย  นอกพื้นที่ 6,324 ราย  กำลังรักษาในโรงพยาบาลของรัฐจำนวน 1,886 ราย กำลังรักษาในโรงพยาบาลเอกชนจำนวน 2,693 ราย  รักษาใน Hospitel มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ จำนวน 1,378 ราย  

ข้อมูลจำนวนเตียงผู้ป่วยในสถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดสมุทรปราการ ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 โรงพยาบาลรัฐสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและสังกัดอื่นๆจำนวนเตียงเต็ม  โรงพยาบาลสนาม (Hospitel และ Field Hospital) จำนวนเตียงคงเหลือ 182  เตียง  โรงพยาบาลเอกชนจำนวนเตียงคงเหลือ  4 เตียง  Hospitel โรงพยาบาลเอกชนจำนวนเตียงคงเหลือ 307  เตียง.
 


ก็เพิ่งรู้.... ตอน "นายกฯ" กับ "ลุงป้อม" ลงพื้นที่นี่แหละว่า "ศรัทธา-บารมี" นักการเมือง เขาวัดกันตรง "จำนวน ส.ส." ที่แห่ห้อมล้อมตาม!

แซะจน "เสียมหัก" จนได้
"ก็...ไม่ได้กู้มาโกงนี่ครับ"    
"ข่าวนิมิต" ๒ ป.แตกกัน
๑๙ กันยา."วันรำลึกโกง"
ลับแล"ยุติธรรมที่ล่าช้า"
กกต.เปิดยอดเงินบริจาคพรรคการเมืองเดือนก.ค.รวม 12 พรรค 'ภูมิใจไทย'รับสูงสุด 2 ล้าน