โควิดไทยยังหนัก! ติดเชื้อใหม่17,970ราย คร่าเพิ่ม178คน


เพิ่มเพื่อน    

2 ส.ค. 64 - ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. รายงานสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันว่า  ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19  ประจำวันที่ 2 สิงหาคม 2564 รวม 17,970 ราย จำแนกเป็น ติดเชื้อใหม่ 17,795 ราย ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 175 ราย ผู้ป่วยสะสม 604,421 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) หายป่วยกลับบ้าน 13,919 ราย หายป่วยสะสม 391,815 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ป่วยกำลังรักษา 208,875 ราย เสียชีวิต 178 ราย.


"ฝ่ายค้าน" นี่ วันๆ ขยันอ่านแต่รัฐธรรมนูญนะ อ่านหาช่อง ว่ามีมาตราไหนใช้เป็นเหตุให้ "พลเอกประยุทธ์" พ้นวงจรการเมืองได้บ้าง?

นายกฯ "ยิ่งถูกด่า-ยิ่งเด่น"
"อุตสาหกรรมภาพยนตร์"
เรื่องของ"กบเลือกนาย"
แซะจน "เสียมหัก" จนได้
"ก็...ไม่ได้กู้มาโกงนี่ครับ"    
"ข่าวนิมิต" ๒ ป.แตกกัน