แจงตรวจ ATK ไม่นับรวมยอดผู้ติดเชื้อรายวัน เหตุยังไม่วินิจฉัยเป็นโควิด หลายประเทศก็ไม่นับ


เพิ่มเพื่อน    

11 ส.ค.64 - ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด-19 (ศบค.) แกลงสถานการณ์โควิด 19 ว่า วันนี้ มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 21,038 ราย ติดเชื้อในประเทศ 20,846 ราย มาจากฝ้าระวังและระบบบริการ 16,464 ราย มาจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน 4,382 รายจากเรือนจำและ สถานที่ต้องขัง 173 ราย เป็นผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศ 19 ราย ทำให้มียอดผู้ติดเชื้อสะสม816,989 ราย มีผู้หายป่วยเพิ่ม 22,012 ราย ผู้หายป่วยสะสม 600,152 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 210,042 ราย อาการหนัก 5,407 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 1,094 ราย เสียชีวิตเพิ่มเติม 207 ราย เป็นชาย 112 ราย หญิง 95 ราย พบเสียชีวิตมากที่สุดอยู่ในกรุงเทพฯ 60 ราย จำนวนนี้เป็นการชีวิตที่บ้าน 2 ราย อยู่ในกรุงเทพฯ และ นครศรีธรรมราช ทำให้มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 6,795 ราย

สำหรับการฉีดวัคซีนเมื่อวันที่ 10 ส.ค. มีการฉีดเพิ่มเติม 546,844 โดส ทำให้มียอดสะสมการฉีด 17,299,537 ราย ขณะที่สถานการณ์โลก มีผู้ติดเชื้อสะสม 204,776,810 ราย  เสียชีวิตสะสม4,326,877 ราย 

ขณะที่ 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุด ได้แก่ กรุงเทพฯ 4,525 ราย จ.สมุทรสาคร 1,683 ราย จ.สมุทรปราการ 1,388 ราย จ.ชลบุรี 1,368 ราย จ.นนทบุรี 691 ราย  จ.พระนครศรีอยุธยา 580 ราย จ.ปทุมธานี 512 ราย จ.ฉะเชิงเทรา 467 ราย จ.อุบลราชธานี 420 ราย จ.ราชบุรี 399 ราย ขณะที่คลัสเตอร์ใหม่ในต่างจังหวัด คือ จ.สมุทรสาคร บริษัทปิโตรเลียม อ.เมือง 19 ราย จ.ราชบุรี บริษัทอาหารสำเร็จรูป อ.เมือง 32 ราย จ. ปราจีนบุรีบริษัท เครื่องดื่ม อ.บ้านสร้าง 26 ราย

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวต่อว่า มีการสอบถามกันเข้ามาว่า ผู้ที่ติดเชื้อตรวจแบบATK จะนำไปรวมกับยอดผู้ติดเชื้อรายวันหรือไม่ ขอชี้แจงว่า ทั่วประเทศวันที่ 11 ส.ค. มียอดผู้ติดเชื้อตรวจแบบ ATK จำนวน 2,081 ราย ซึ่งเข้าไปสู่การรักษาแล้ว แต่ขอชี้แจงว่า การยืนยันเคสยังอยู่ที่ 21,038 ราย แต่ทุกคนจะเข้าสู่กระบวนการรักษา เนื่องจากตัวเลขของ ATK ยังไม่ได้วินิจฉัยว่าเป็นโควิด ซึ่งหลายประเทศดำเนินการเช่นนี้ โดยคนกลุ่มนี้เหมือนเป็นไข้หวัดใหญ่ ที่ต้องไปตรวจสอบอีกครั้งหรือไม่ว่าเป็นไข้หวัดใหญ่ชนิดใด และ ถ้าเราไปดูจำนวนผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่อายุเกิน 60 ปี และ มีกลุ่มโรคเรื้อรัง เราจึงตั้งเป้าหมายการฉีดวัคซีนให้คนกลุ่มนี้ให้ได้ร้อยละ 50-60 โดย กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ข้อมูลการฉัดวัคซีนในพื้นที่ 29 จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยในส่วนของกลุ่มอายุเกิน 60 ปี มีเพียงกรุงเทพฯ จังหวัดเดียวได้มากถึงร้อยละ 90 และ มี 17 จังหวัดฉีดได้ ระหว่างร้อยละ 31-70 อาทิ นครปฐม นนทบุรี ชลบุรี และมีถึง 11 จังหวัด ฉีดน้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 30 อาทิ กาญจนบุรี นครราชสีมา   

ส่วนกลุ่ม 7 โรคเรื้อรังที่ได้รับวัคซีนในพื้นที่ทั่วประเทศ มีเพียง4 จังหวัดที่ได้รับวัคซีนเกินร้อยละ 50 คือ นนทบุรี ระนอง ปทุมธานี สมุทรสาคร มี 19 จังหวัดได้รับวัคซีน ร้อยละ 26-50 อาทิ เชียงใหม่ สมุทรสาคร และ มีถึง 54 จังหวัดที่ได้รับวัคซีนน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 25 อาทิ ขอนแก่น อุบลราชธานี ดังนั้นเราจึงเร่งรัดการฉีดในจังหวัดมีการฉีดต่ำอยู่ เพราะการลดป่วย ลดตาย ลดอาการรุนแรงต้องใช้วัคซีน ฝากทุกท่านช่วยกันผู้สูงอายุไปฉีดวัคซีน

ขณะเดียวกัน ยังมีทีมปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขโควิด-19 เชิงรุกในชุมชนหรือ CCRT  ของกทม. ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนในชุมชนด้วย โดยวันที่ 10 ส.ค. ฉีดวัคซีนเพิ่มได้จำนวน 3,373 ราย และหากนับยอดสะสมตั้งแต่ 15 ก.ค. ฉีดได้ทั้งสิ้น 97,697 ราย ซึ่งไม่ไ่ด้มีเฉพาะกทม.ในต่างจังหวัดก็มีทีมรูปแบบนี้เช่นเดียวกัน 
 


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"