ลึกซึ้ง! 'ดร.ไตรรงค์' แพร่บทความ 'อบายภูมิ' เนื่องในวาระวันแม่ สะท้อนสถานการณ์ปัจจุบัน


เพิ่มเพื่อน    

12 ส.ค.64 - ดร.ไตรรงค์ สุวรรณคีรี อดีตรองนายกรัฐมนตรี เผยแพร่บทความเรื่อง "อบายภูมิ" ผ่านเฟชบุ๊กส่วนตัวดังนี้ ในวาระของวันแม่ในปีนี้ ผมขอเล่าให้ฟังถึงความหมายในคำสอนของบรมศาสดา... ว่าด้วยเรื่อง #อบายภูมิ

คำว่า "อบายภูมิ" นั้นประกอบด้วยคำว่า อบาย (ที่แปลตามศัพท์ได้ว่า “ภพที่ไม่มีความเจริญ”) + ภูมิ (ที่แปลตามศัพท์ว่า “สถานที่มีอยู่เป็นอยู่แห่งสัตว์โลก”) ซึ่งอบายภูมินั้นคือ #ภูมิที่เกิดอันปราศจากความเจริญ ซึ่งประกอบไปด้วย 4 ภูมิด้วยกันคือ นรก เปรตวิสัย อสุรกายภูมิ และกําเนิดเดรัจฉาน

นรกนั้น ผมคงไม่ต้องขยายความเพราะเชื่อว่าทุกท่านเข้าใจดีอยู่ว่าคืออะไร  แต่ในวันนี้ผมขอสร้างความกระจ่างว่า เปรต อสุรกาย และเดรัจฉาน คืออะไร

#เปรต หมายถึง “คน” ที่มีสภาพจิตใจ #ตกอยู่ภายใต้ความโลภ ชนิดที่ไม่มีอะไรสามารถจะจำกัดได้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า ยกภูเขาที่ทำด้วยทองคำทั้งลูกให้กับคนที่ไม่รู้จักควบคุมความโลภของตนได้นั้น เขาก็จะยังรู้สึกเสมอว่ามันไม่เคยพอ คนประเภทนี้จะทำทุกอย่างให้ได้มาซึ่งเงินและทรัพย์สิน แม้จะต้องทำผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม พวกเขาก็จะไม่สนใจ ไม่เคยมี “หิริโอตตัปปะ” มีนักการเมืองจำนวนไม่น้อยที่ลงเล่นการเมืองก็เพราะอยากได้เงินและทรัพย์โดยใช้อำนาจทางการเมืองเบียดบังเอามา แต่ที่ลงเล่นการเมืองเพื่อชาติเพื่อประชาชนและเพื่ออุดมการณ์ก็มีมากไม่แพ้กัน

#อสุรกาย ก็คือ “คน” ที่มีสภาพ #จิตใจตกอยู่ใต้ทั้งความโลภและความอาฆาตมาดร้าย (ต่อผู้เป็นอุปสรรคต่อความโลภนั้นๆ) หากเป็นคนไม่กล้าพอที่จะเผชิญหน้ากับสังคมมักจะแอบอยู่ในที่มืดและที่เย็น เพื่อทำร้ายบุคคลที่ตนอาฆาตมาดร้าย มักจะแอบอยู่ในที่มืดและที่เย็นเพื่อคอยหลอกหลอน ต้มตุ๋น คนที่โง่กว่าตนให้ตกเป็นเหยื่อของ ความโลภ ให้ตกเป็นเครื่องมือเพื่อให้ตนได้อำนาจและเงินทองตามต้องการ

#เดรัจฉาน ก็คือ “คน” ที่ #ทั้งโง่ #ทั้งโลภ #ทั้งใช้ความรุนแรง เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตนต้องการ มีสภาพจิตเสมือนเป็นสัตว์เดรัจฉานทั่วไปที่เมื่ออยากได้สิ่งใดก็จะแย่งชิงโดยใช้กำลัง (ทั้งทางกาย วาจา ใจ) เป็นพวกไม่รู้จักบุญคุณคน ไม่มี “กตัญญูกตเวที” แม้แต่แม่ที่คลอดตัวเองออกมามันก็ยังสามารถผสมพันธุ์ได้โดยไม่รู้สึกละอายใดๆ คนไม่รู้จักบุญคุณพ่อแม่จะไปหวังอะไรให้พวกนี้รู้จักบุญคุณของผู้อุปการะคุณต่อตนเองและแผ่นดินเกิด

ใครก็ตามที่จิตใจยังเป็น #มนุษย์ #คนที่จิตใจเจริญ ยังเป็นคนที่รู้ดีรู้ชั่ว เคารพกฎแห่งกรรมยังเป็นคนที่คิดดี พูดดี ทำดี คบแต่คนดี อยู่แต่ในสถานที่ดีๆ จึงไม่ควรไปคบค้าสมาคมกับบุคคลทั้ง 3 ประเภทดังกล่าวข้างต้น อย่าคบ อย่าฟัง อย่าพูดด้วย อย่าร่วมการงานใดๆด้วย “จงเลือกทางสวรรค์ อย่าเลือกทางนรก หรือทาง #อบายภูมิ”

ในวันแม่เช่นนี้ ผมขอระลึกถึงบุญคุณของผู้เป็นแม่ทั้งแผ่นดิน ที่ส่วนใหญ่ได้อบรมบ่มนิสัยให้ลูกๆ เป็นคนดีช่วยทำให้ชาติบ้านเมืองเจริญ ถ้าผู้เป็น “แม่” ส่วนใหญ่ในแผ่นดินมิได้อบรมบ่มนิสัยให้ลูกเป็นคนดีเสียเป็นส่วนใหญ่แล้ว “ประเทศคงจะล่มสลาย ไม่สามารถยืนอยู่ยั้งยืนยงมาได้จนถึงปัจจุบันนี้หรอกครับ”

กราบสวัสดีวันแม่แด่ทุกๆ คุณแม่ทั้งแผ่นดินเลยครับ


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"