อีอีซีลุยเปิดร.ร.ต้นแบบยกระดับภาษาเยาวชน


เพิ่มเพื่อน    


21 ส.ค. 2564 นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ อีอีซี  เปิดเผยระหว่างเป็นประธานและกล่าวปาฐกถาพิเศษ ในกิจกรรมปฐมนิเทศโครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการ โรงเรียนต้นแบบการใช้ภาษาต่างประเทศทั้งครูผู้สอนและนักเรียนในเขตพื้นที่ อีอีซี (การใช้ภาษาอังกฤษ-จีน) ในระดับมัยธมศึกษาและโรงเรียนเครือข่าย ภายใต้โครงการกองทุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 2563 - 2564 เพื่อยกระดับการจัดการศึกษาสู่ ระดับสากลในการใช้ภาษาต่างประเทศ โดยมีอธิการบดี ผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ และคณะครูจากโรงเรียนในพื้นที่อีอีซี เข้าร่วมกว่า 150 คน ผ่านระบบการประชุมออนไลน์   

โดยโครงการดังกล่าวได้ขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในมิติด้านการศึกษา โดยการพัฒนาเทคนิคการสอนและเพิ่มเติมองค์ความรู้รายวิชาภาษาอังกฤษและภาษาจีนให้แก่กลุ่มครู มุ่งสร้างเครือข่ายของครูในพื้นที่ และพัฒนาให้เป็นครูต้นแบบ ขยายองค์ความรู้ไปยังภายในและภายนอกโรงเรียน โดยโครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการโรงเรียนต้นแบบการใช้ภาษาต่างประเทศฯ ที่เกิดขึ้นได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาในพื้นที่อีอีซีกว่า 17 แห่ง แบ่งเป็นกลุ่มโรงเรียน 13 แห่ง และวิทยาลัย 4 แห่ง มีครูที่สอนภาษาอังกฤษและภาษาจีนรวมกว่า 60 คน และมีนักเรียนในสังกัด รวมกว่า 28,000 คน  

 ซึ่งจะสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้ และร่วมกันจัดการศึกษาทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ ส่งเสริมการพัฒนาระบบการศึกษาและกำลังคนให้ได้มาตรฐานสากล และตอบโจทย์การ “สร้างอนาคต ผ่านการศึกษา” และการผลิตบุคลากรได้ตรงความต้องการ (อีอีซีโมเดล) เยาวชนมีงานมั่นคงในอนาคต ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน และอีอีซี จะเป็นต้นแบบพื้นที่แห่งการเรียนรู้ต่อไป 


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"