บอร์ด PTTEP ตั้ง 'มนตรี ลาวัลย์ชัยกุล' นั่งตำแหน่งซีอีโอคนใหม่


เพิ่มเพื่อน    

23 ส.ค. 2564  บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP แจ้งว่า คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมวันที่ 20 ส.ค.2564 ได้มีมติแต่งตั้งนายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ผู้จัดการใหญ่ เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเป็นกรรมการ PTTEP อีกตำแหน่งหนึ่ง แทนนายพงศธร ทวีสิน ที่จะพ้นจากตำแหน่งในวันที่ 30 ก.ย.2564 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2564 เป็นต้นไป


สำหรับตำแหน่งกรรมการ PTTEP จะมีผลเมื่อคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ(คนร.) ให้ความเห็นชอบ


วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการของPTTEP


• สร้างความเข้มแข็งธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม เพื่อความยั่งยืนด้านพลังงาน ก้าวข้ามความท้าทายในยุคดิจิทัลและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบพลังงาน โดยคำนึงถึง สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)
• เติบโตเป็นผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ เร่งรัดการสำรวจ ผลักดันแผนพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมที่ค้นพบใหม่เพื่อเพิ่มอัตราการผลิต พร้อมกำกับดูแลโครงการร่วมทุนในภูมิภาคตะวันออกกลาง ให้ได้ผลตามเป้าหมาย
• ผลักดันโครงการ Carbon Capture Utilization and Storage ให้บรรลุผลลดการปลดปล่อย Green House Gas เพื่อวางรากฐานกำหนดเป้าหมาย Net Zero Carbon Emission
• วางบทบาทเป็น Cautious Diversified Player ดำเนินโครงการ Gas to Power สร้างธุรกิจพลังงานหมุนเวียน และพลังงานรูปแบบใหม่ เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม รวมทั้งพัฒนาให้มีขีดความสามารถให้พร้อมบริการเชิงพาณิชย์
• ส่งเสริมให้ ปตท.สผ. เป็นองค์กรที่มีความคล่องตัว ใช้ Digital Transformation ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการองค์ความรู้ ขับเคลื่อนด้วยการตัดสินใจบนฐานข้อมูล ลดต้นทุน สร้างวัฒนธรรมที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง รับฟังความเห็นเพื่อการพัฒนาและการทำงานเพื่อเป้าหมายเดียวกัน

วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการของPTTEP


ผลักดันให้PTTEP เติบโตและพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ทั้งการบริหารความเสี่ยง การเงิน และ การลงทุน มีความโปร่งใส พร้อมต่อการเปิดเผยและตรวจสอบเป็นแบบอย่างที่ดี สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน
ความสำเร็จที่โดดเด่นและเป็นประโยชน์ต่อ PTTEP
• ชนะการประมูลโครงการบงกชและเอราวัณ ในปี 2562
• กeหนดกลยุทธ์ Coming Home Strategy โดยพิจารณาขีดความสามารถขององค์กรในภูมิภาค
ที่มีความชำนาญ
• ขยายฐานการลงทุนในประเทศมาเลเซีย โดยเข้าซื้อกิจการ Murphy Oil Malaysia ในปี 2562
และผลักดันโครงการสำรวจ ค้นพบแหล่งปิโตรเลียมที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์อย่างต่อเนื่อง
• สร้างฐานการลงทุนในภูมิภาคตะวันออกกลางในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และ โอมาน
พร้อมรับการขยายกิจการในอนาคต


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"