MEA เชิญชวนรับฟังสิทธิประโยชน์โครงการ MEA ENERGY AWARDS


เพิ่มเพื่อน    

 

ตามที่การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ดำเนินโครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารปีที่ 6 ภายใต้ชื่อ “MEA ENERGY AWARDS” ซึ่งยังคงเปิดรับอาคารที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ฯ เพื่อขอรับการประเมิน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ นั้น ในครั้งนี้ MEA และ มจธ. ได้จัดการบรรยายออนไลน์ในหัวข้อ สิทธิประโยชน์โครงการ MEA ENERGY AWARDS ในวันศุกร์ที่ 3 กันยายน 64 เวลา 10.00-12.00 น. ผ่านทางระบบ Zoom Application สามารถลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเข้าห้องประชุมภายในวันที่ 2 กันยายน 2564 ได้ที่ https://forms.gle/AfDWGGm62REvNJ5Q8

 

สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินนั้น นอกจากมีสิทธิ์ขอรับเงินสนับสนุนผลประหยัดพลังงาน โดย MEA ได้ให้การสนับสนุนสูงสุดถึงอาคารละ 1,000,000 บาทแล้ว MEA ยังให้การสนับสนุนเป็นส่วนลดค่าบริการธุรกิจเกี่ยวเนื่องของ MEA เป็นมูลค่าสูงสุด 30,000 บาท โดยสามารถเลือกรับสิทธิประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

1. บริการล้างแอร์ภายในอาคาร สูงสุด 40 เครื่อง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (เฉพาะเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน)

2. การติดตั้ง EV Charger (Normal Charger) ประกอบด้วยบริการให้คำปรึกษา บริการออกแบบระบบ และบริการติดตั้ง

3. บริการ Energy Audit ให้คำปรึกษาด้านพลังงานโดยผู้เชี่ยวชาญ บริการตรวจวัดแบบ Snap shot พร้อมรายงานผลการตรวจวัด

4. Energy Training หลักสูตรฝึกอบรมความปลอดภัยในงานระบบไฟฟ้าอาคาร เทคนิคการประหยัดพลังงาน และการจัดการพลังงาน 8 ขั้นตอน

5. Better Care Service บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยทีมวิศวกรผู้ชำนาญ ฝึกอบรมความรู้ให้กับพนักงาน บริการอุปกรณ์ไฟฟ้าทดแทนระหว่างการซ่อมแซม พร้อมรับประกันคุณภาพงานบริการ

 

MEA ในฐานะหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านระบบไฟฟ้า และส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ได้กำหนดให้โครงการฯ ครั้งนี้ มีการประเมินอาคารด้านเกณฑ์คุณภาพการใช้พลังงานที่เหมาะสมผ่านเกณฑ์ประเมินด้านการใช้พลังงานไฟฟ้า (MEA Index) และเกณฑ์การประเมินด้านคุณภาพอากาศภายในอาคาร (IAQ) ซึ่งจะเป็นประโยชน์โดยตรงกับผู้ที่ใช้อาคาร เป็นอาคารต้นแบบที่ดี โดยมีกลุ่มอาคารเป้าหมายที่เปิดรับสมัคร รวม 8 ประเภท ประกอบด้วย

1) ประเภทอาคารโรงพยาบาล

2) ประเภทอาคารโรงแรม

3) ประเภทอาคารสำนักงาน

4) ประเภทอาคารศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า

5) ประเภทอาคารไฮเปอร์มาร์เก็ต

6) ประเภทอาคารมหาวิทยาลัย

7) ประเภทอาคารโรงเรียน

8) ประเภทร้านค้าขนาดเล็ก/ร้านสะดวกซื้อ

 

MEA จึงขอเชิญอาคารที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ฯ เพื่อขอรับการประเมิน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ สามารถส่งใบสมัครพร้อมลงนามรับรองข้อมูลได้ที่อีเมล [email protected] และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.meaenergyawards.info สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับที่ปรึกษาโครงการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ผู้ประสานงาน คุณณัฐวุฒิ เลาหะกาญจนศิริ และ คุณณัฐวุฒิ ทันหิกรณ์ ได้ที่หมายเลข 09 5775 7972, 08 9167 1222 หรือ โทรศัพท์ 0 2470 9604-8 ต่อ 1202,1302 (วันและเวลาราชการ) โดยมีกำหนดเปิดรับสมัครอาคารในเขตพื้นที่ให้บริการของ MEA คือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม - 30 พฤศจิกายน 2564 สามารถติดตามข่าวสาร และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.meaenergyawards.info/m-news/a-meeting-130864

 

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

Energy for city life, Energize smart living

 

Facebook : https://www.facebook.com/497340003626475/posts/4957438740949890/

Website : https://www.mea.or.th/content/detail/87/6071

Twitter : https://twitter.com/mea_news/status/1432283942980182019?s=21

Gnews : https://gnews.apps.go.th/news?news=91080

Line OA : https://timeline.line.me/post/_dQn9zGwXj83CxqzRN98kNgtqOGsCdIGLMSbrTR8/1163031785301060991

Instagram : https://www.instagram.com/p/CTMdQsJBSOW/?utm_medium=copy_l


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"