กรมทางหลวง เร่งขยายทางรอบเกาะสมุยหนุนท่องเที่ยวภาคใต้


เพิ่มเพื่อน    

3 ก.ย.2564 นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง(ทล.) เปิดเผยว่ากรมฯขานรับนโยบายนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ  รมว.คมนาคม ที่ได้มอบให้กรมทางหลวงดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งพัฒนาโครงข่ายทางหลวงในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมให้เร่งดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4169 สายทางรอบเกาะสมุยที่ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างให้เสร็จสมบูรณ์ตลอดเส้นทาง 50 กิโลเมตร โดยที่ผ่านมากรมทางหลวงได้ขยายเส้นทางแล้วเสร็จรวมระยะทาง 34 กิโลเมตร  และเปิดให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนไปแล้ว  

ขณะนี้เหลือเพียง ตอน บ.หัวถนน - บ.เฉวง  ซึ่งเป็นช่วงสุดท้าย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจึงผลักดันให้เร่งขยายเส้นทางเพิ่มช่องจราจรในส่วนที่เหลืออีก 15.5 กิโลเมตร  เพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและนักท่องเที่ยวให้สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัยตามนโยบายของรัฐบาล  

ทั้งนี้กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 1 จึงเร่งดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4169 สายทางรอบเกาะสมุย ตอน บ.หัวถนน - บ.เฉวง โดยมีจุดเริ่มต้นที่ กม.14+000 ท้องที่บ้านหัวถนน ต.หน้าเมือง และจุดสิ้นสุดที่ กม.29+531 ท้องที่บ้านเฉวง ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย  จ.สุราษฎร์ธานี  โดยก่อสร้างเป็นมาตรฐานทางชั้น 1 ขนาด 2 ช่องจราจร ไป-กลับ  ผิวทางเป็นแอสฟัลท์คอนกรีต สำหรับรูปแบบการก่อสร้างแบ่งตามลักษณะภูมิประเทศและความกว้างของเขตทางหลวงโดยคำนึงถึงการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ให้เหมาะสมกับเขตทางหลวง เนื่องจากสภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นภูมิประเทศสลับเนินเขา ย่านชุมชน ที่อยู่อาศัยหนาแน่น 

โดยแบ่งรูปแบบ ดังนี้ รูปแบบสำหรับเขตทางกว้าง 12 เมตร ช่องจราจรกว้าง 3.50 เมตร ไม่มีไหล่ทาง มีทางเท้าทั้งสองข้าง กว้างข้างละ 2.50 เมตร รูปแบบสำหรับเขตทางกว้าง 16 เมตร ช่องจราจรกว้าง 3.00 เมตร มีไหล่ทางทั้งสองข้างทาง กว้างข้างละ 2.25 เมตร และมีทางเท้าทั้งสองข้างทาง กว้างข้างละ 2.75 เมตร รูปแบบสำหรับเขตทางกว้าง 30 เมตร ช่องจราจรกว้าง 3 เมตร มีไหล่ทางทั้งสองข้างทาง กว้างข้างละ 3 เมตร รวมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจรบนทางหลวงตลอดเส้นทาง  งบประมาณ 700,980,000 บาท  ปัจจุบันการก่อสร้างคืบหน้าประมาณ  70  % คาดว่าจะก่อสร้างจะแล้วเสร็จประมาณเดือนมีนาคม 2565 

สำหรับทางหลวงสายดังกล่าวเดิมชื่อถนนทวีราษฎร์ภักดี เป็นถนนวงแหวนรอบตัวเกาะสมุยผ่านย่านชุมชนต่างๆ   อ้อมรอบเกาะกลับมาที่จุดเดิมบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองเกาะสมุย ทั้งนี้  เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จจะเติมเต็มโครงข่ายทางหลวงสาย 4169 ให้สมบูรณ์ตลอดเส้นทาง รองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มสูงขึ้น ยกระดับความปลอดภัยการคมนาคมขนส่ง กระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีและพื้นที่ภาคใต้ ช่วยการกระจายความเจริญทางด้านเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"