โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล จำนวน 123 ราย


เพิ่มเพื่อน    

11 ก.ย.64 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพลให้แก่ข้าราชการตำรวจ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการ จำนวน ๑๒๓ ราย ดังนี้

๑. พลตำรวจโท รอย อิงคไพโรจน์ เป็น พลตำรวจเอก

๒. พลตำรวจโท สุทิน ทรัพย์พ่วง เป็น พลตำรวจเอก

๓. พลตำรวจตรี กฤษฎา สุรเชษฐพงษ์ เป็น พลตำรวจโท

๔. พลตำรวจตรี กษณะ แจ่มสว่าง เป็น พลตำรวจโท

๕. พลตำรวจตรี จิรภพ ภูริเดช เป็น พลตำรวจโท

๖. พลตำรวจตรี ณัฐ สิงห์อุดม เป็น พลตำรวจโท

๗. พลตำรวจตรี ธนาศักดิ์ ฤทธิเดชไพบูลย์ เป็น พลตำรวจโท

๘. พลตำรวจตรี ธัชชัย ปิตะนีละบุตร เป็น พลตำรวจโท

๙. พลตำรวจตรี นพปฎล อินทอง เป็น พลตำรวจโท

๑๐. พลตำรวจตรี นันทเดช ย้อยนวล เป็น พลตำรวจโท อ่านทั้งหมด


"เสาร์-อาทิตย์" ทุกคนก็อยากสบายๆ อะไรที่หนักกระบาล ถ้าไม่จำเป็น ไม่มีใครอยากนำมายัดหัว

วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"
"สีกาเทศนาสอนพระ"    
"ตัดหัวพระ"บาปมั้ย?
ตูน-ก้อย"เด็กแนว"ไหน?