โปรดเกล้าฯแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่ง 273 ราย


เพิ่มเพื่อน    

11 ก.ย.64 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง  แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ  ระบุ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 273 ราย ดังนี้ 1.พลตํารวจโทรอย อิงคไพโรจน์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ 2.พลตํารวจโทสุทิน ทรัพย์พ่วง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ 3.พลตํารวจโท สราวุฒิ การพานิช รองจเรตํารวจแห่งชาติ (สบ 9) ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ 4.พลตํารวจโท สุรเชษฐ์ หักพาล ที่ปรึกษา (สบ 9) สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ 5.พลตํารวจโท กิตติรัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค 8ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ

6.พลตํารวจโท ชยพล ฉัตรชัยเดช ผู้บัญชาการ สํานักงานตรวจสอบภายใน ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ 7.พลตํารวจโท ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วย ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ 8.พลตํารวจโท ธนา ชูวงศ์ ผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค 7 ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วย ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ 9.พลตํารวจโท ประจวบ วงศ์สุข ผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค 5 ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วย ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ 10.พลตํารวจโท ภาณุรัตน์ หลักบุญ ผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค 3 ดํารงตําแหน่ง รองจเรตํารวจแห่งชาติ (สบ 9) 11.พลตํารวจโท มนตรี ยิ้มแย้ม ผู้บัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด ดํารงตําแหน่ง รองจเรตํารวจแห่งชาติ (สบ 4) 12.พลตํารวจโท สมพงษ์ ชิงดวง ผู้บัญชาการ สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ 13.พลตํารวจโท จิรพัฒน์ ภูมิจิตร จเรตํารวจ (สบ 8) ดํารงตําแหน่ง ผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค 1

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"