คิกออฟ! อบรม'อสม.นักวิทย์'วิธีใช้ชุดตรวจATK


เพิ่มเพื่อน    

13 ก.ย. 64 - นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายให้ดำเนินการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ให้ครอบคลุมที่สุด ด้วยการใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit หรือ ATK เป็นการตรวจคัดกรองเชิงรุกเพื่อหาผู้ติดเชื้ออย่างรวดเร็ว และเร่งลดการแพร่ระบาด โดยเฉพาะในกรณีที่เกิดจากผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการและไม่ได้รับการคัดแยกหรือกักตัว ทำให้เกิดการแพร่เชื้อภายในครอบครัวและในชุมชนที่พักอาศัยมีมากขึ้นอย่างต่อเนื่องสิ่งสำคัญคือ ประชาชนต้องตรวจและแปลผลถูกต้อง เพื่อดำเนินการต่อไปได้อย่างเหมาะสม เช่น หากผลบวก   ดำเนินการแยกกักที่บ้าน (Home Isolation) หรือเข้ารับการแยกกักที่ชุมชน (Community Isolation) หากผลเป็นลบ ต้องตรวจซ้ำใน 3-5 วันหรือมีอาการ เป็นต้น มีการจัดการขยะติดเชื้อได้อย่างเหมาะสม และปลอดภัยในการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วยตนเอง 

ทั้งนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี และภาคีเครือข่ายสุขภาพในเขตสุขภาพที่ 8 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ได้รวมพลังขับเคลื่อนเสริมพลังความเข้มแข็งให้กับชุมชนโดยประชาชน   ผ่าน อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน หรือ อสม.นักวิทย์ จัดกิจกรรม Kick off “โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. ด้านการตรวจโควิด 19 ด้วยตนเอง โดยชุดตรวจ ATK ในเขตสุขภาพที่ 8” นำร่องในพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) 13 แห่งของทั้ง 7 จังหวัด ประกอบด้วย อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู นครพนม สกลนคร เลย และบึงกาฬ ซึ่งปัจจุบันเขตสุขภาพที่ 8 มี อสม.ที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็น อสม.นักวิทย์แล้วทั้งสิ้น 892 คน สำหรับกิจกรรม Kick off ครั้งนี้ มี อสม.นักวิทย์ เข้าร่วมอบรมจำนวน 320 คน เพื่อเป็น อสม.แกนนำATKเสริมสร้างทักษะความรู้ในการใช้ชุดตรวจและให้คำแนะนำวิธีใช้งานชุดตรวจอย่างถูกต้อง รวมทั้งช่วยปฏิบัติงานเฝ้าระวังผู้ป่วยโควิด 19 ในชุมชน สนับสนุนการค้นหาและคัดแยกผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว ถือเป็นกำลังสำคัญในการทำงานด้านสาธารณสุข

“กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้ง 15 แห่งทั่วประเทศ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรม อสม.นักวิทย์ ทุกจังหวัดให้ได้ตามเป้าหมาย 5,000 คนทั่วประเทศ ภายในเดือนกันยายนนี้ เพื่อให้เป็นพี่เลี้ยง  สอนวิธีใช้งานชุดตรวจ ATK ด้วยตนเอง ให้กับประชาชนในชุมชนต่อไป” นพ.ศุภกิจ ระบุ.


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"