ฮุนได มอบอุปกรณ์ป้องการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ให้กับหน่วยงานต่างๆ


เพิ่มเพื่อน    

บริษัท ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด นำทีมโดยคุณสิทธิพงศ์  คูภัทรโชติ  ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายวิศวกรรม ได้นำอุปกรณ์เพื่อช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส่งมอบให้กับสำนักวิศวกรรมยานยนต์ กรมการขนส่งทางบกและสถาบันยานยนต์  ในครั้งนี้เป็นการให้ความช่วยอย่างต่อเนื่องของบริษัท ฯ ภายใต้นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและเพื่อส่งเสริมให้ทุกคนปลอดภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในครั้งนี้
                                                      

แกลลอรี่


นี่... แสดงว่า "หมดท่า" กันแล้วจริงๆ โดยเฉพาะการเมืองฝ่ายค้าน สารพัดวิชามารที่มี ทั้งในระบบ-นอกระบบ งัดมาใช้จนหมดเกลี้่ยง แต่ก็ล้มประยุทธ์ไม่ลงซักที!

"อุตสาหกรรมภาพยนตร์"
เรื่องของ"กบเลือกนาย"
แซะจน "เสียมหัก" จนได้
"ก็...ไม่ได้กู้มาโกงนี่ครับ"    
"ข่าวนิมิต" ๒ ป.แตกกัน
๑๙ กันยา."วันรำลึกโกง"