งามไส้!จนท.การไฟฟ้าเชียงใหม่ตั้งวงเหล้าในสำนักงาน ศรีสะเกษเจอคลัสเตอร์ปาร์ตี้น้ำกระท่อม


เพิ่มเพื่อน    

 

17 ก.ย.64-ที่ทำเนียบรัฐบาล พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศไทยว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 14,555 ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ 13,756 ราย มาจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 12,600 ราย มาจากการค้นหาเชิงรุก 1,156 ราย และมาจากเรือนจำ 790 ราย เป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 9 ราย ทำให้มียอดผู้ติดเชื้อสะสมยืนยันตั้งแต่ปี 2563 จำนวน 1,448,792 ราย หายป่วยเพิ่มขึ้น 13,691 ราย ทำให้มียอดหายป่วยสะสมตั้งแต่ปี 2563 จำนวน 1,304,247 ราย อยู่ระหว่างรักษา 129,421 ราย ปอดอักเสบ 3,851 ราย ใส่ท่อช่วยหายใจ 787 ราย อย่างไรก็ตาม จะเห็นว่าผู้ป่วยปอดอักเสบเมื่อวันที่ 1 ก.ย. อยู่ที่ 4,917 ราย วันที่ 17 ก.ย. อยู่ที่ 3,851 ราย ผู้ป่วยที่ใส่ท่อหายใจวันที่ 1 ก.ย. อยู่ที่ 1,040 ราย วันที่ 17 ก.ย. 787 ราย เป็นแนวโน้มที่ลดลงอย่างต่อเนื่องในทุกพื้นที่ สอดคล้องกับปริมาณเตียงที่รองรับได้เพิ่มขึ้น หลายจังหวัดอาจจะมีการลดปริมาณเตียงลง แต่ขอว่าอย่าลดปริมาณเตียงสีเหลือง สีแดง เพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อน เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 171 ราย เป็นชาย 82 ราย หญิง 89 ราย เป็นผู้เสียชีวิตที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 125 ราย มีโรคเรื้อรัง 38 ราย เสียชีวิตระหว่างนำส่งโรงพยาบาล 1 ราย ที่ จ.ตาก จังหวัดที่เสียชีวิตมากสุดคือ กทม. 41 ราย ทำให้มียอดผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 จำนวน 15,124 ราย เริ่มวันที่ 24 ก.ย. ขณะที่สถานการณ์โลก มียอดผู้ติดเชื้อสะสม 227,826,370 ราย เสียชีวิตสะสม 4,683,977 ราย   

               
 พญ.อภิสมัย กล่าวว่า สำหรับยอดผู้ได้รับวัคซีนของประเทศไทยเมื่อวันที่ 16 ก.ย. มีการฉีดวัคซีนเพิ่มเติม 864,589 โดส รวมยอดฉีดวัคซีนสะสมตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ.  ทั้งสิ้น 43,342,103 โดส จำนวนนี้เป็นการฉีดเข็มที่หนึ่ง 28,436,015 ราย คิดเป็น 39.5% ของประชากรทั้งประเทศ เข็มที่สอง 14,285,995 ราย เป็นคิด 19.8% ของประชากรทั้งประเทศ และขณะนี้มีการฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรเกิน 50% แล้ว จำนวน 8 จังหวัด ได้แก่ กทม. ปทุมธานี สมุทรสาคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ภูเก็ต  พังงา ครอบคลุมกลุ่มผู้สูงอายุเกิน 70% มี 5 จังหวัด ได้แก่ กทม. ปทุมธานี ภูเก็ต ระนอง พังงา โดยหลังจากนี้ ศบค.มีแผนว่าตั้งแต่ต.ค.เป็นต้นไป จังหวัดที่ฉีดให้กับผู้สูงอายุและมีโรคเรื้อรัง 70% แล้ว ให้เร่งฉีดเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และขอให้แต่ละจังหวัดจัดให้มีอย่างน้อยจังหวัดละ 1 อำเภอ ที่ฉีดประชากรให้ได้ 70% อีกทั้งยังขอให้มี 1 อำเภอ ฉีดให้ได้ครอบคลุม 80% ของประชากร เพื่อเป็นต้นแบบของ Covid free area  

อย่างไรก็ตาม ประชาชนที่ฉีดวัคซีนซิโนแวคครบสองเข็มไปตั้งแต่เดือน มี.ค.-พ.ค.64 ไปแล้วนั้น จะเริ่มการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มสามในวันที่ 24 ก.ย.นี้ ขณะที่การฉีดวัคซีนให้กับเด็กอายุ 12-17 ปีนั้น กระทรวงศึกษาธิการจะเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการดูแลในส่วนของโรงเรียนทุกสังกัด โดยการฉีดเด็กต้องได้การยินยอมจากผู้ปกครองด้วย ส่วนที่มีบางประเภทฉีดวัคซีนให้กับเด็กที่มีอายุ 3 ขวบขึ้นไปแล้วนั้น ในปัจจุบันองค์การอาหารและยา (อย.) ของไทยยังไม่ให้การรับรอง เนื่องจากเรื่องดังกล่าวต้องมีการศึกษาอย่างละเอียดก่อน นอกจากนี้ มีรายงานจาก จ.ภูเก็ตว่า จากการทดลองฉีดวัคซีนใต้ผิวหนังแทนการฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อ เมื่อผ่านไป 2 สัปดาห์ ภูมิคุ้มกันไม่ต่างกัน จ.ภูเก็ตจึงเสนอไปยังที่ประชุมกระทรวงสาธารณสุขให้รับรองวิธีฉีดดังกล่าว เนื่องจากวัคซีน 1 โดสจะฉีดได้ถึง 5 คน โดยกระทรวงสาธารณสุขมีความเห็นว่าให้เริ่มฉีดวัคซีนในลักษณะดังกล่าวที่ จ.ภูเก็ตก่อน  

 

พญ.อภิสมัย กล่าวว่า นอกจากนี้ ในวันที่ 16 ก.ย.ที่ผ่านมา สปสช.เริ่มแจกชุดตรวจ ATK ให้ประชาชนที่ลงทะเบียนและประเมินตัวเองไว้ในแอปพลิเคชั่นเป๋าตังค์ไปแล้วเกินล้านชุด มีเสียงสะท้อนมาว่าจุดรับบางจุดไกล และแออัด เราจะรับข้อคิดเห็นไปปรับปรุง โดยปัจจุบัน จะเน้นตรวจในกลุ่มที่มีความเสี่ยงก่อน แต่เมื่อเรามีชุดตรวจ ATK เพียงพอแล้ว จะปรับการประเมินกลุ่มเสี่ยงให้ครอบคลุมประชากรมากขึ้น เพราะหากเราเข้าสู่ระบบ Covit free setting แล้ว เราก็จะต้องตรวจ ATK กันมากกว่าในปัจจุบัน  

 

พญ.อภิสมัย กล่าวว่า สำหรับ 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดวันที่ 17 ก.ย. ได้แก่ กทม. 2,911 ราย สมุทรปราการ 1,110 ราย ชลบุรี 935 ราย ระยอง 636 ราย ราชบุรี 501 ราย ยะลา 444 ราย สมุทรสาคร 387 ราย ปราจีนบุรี 367 ราย นครศรีธรรมราช 354 ราย สระบุรี 329 ราย อย่างไรก็ตาม หากไปดูหลายจังหวัดที่ไม่ได้อยู่ใน 10 อันดับแรก แต่พบลักษณะการติดเชื้อคล้ายคลึงกัน เช่น จ.เชียงใหม่ พบการติดเชื้อในกลุ่มจัดงานเลี้ยง วงเหล้า สังสรรค์ อีกทั้งยังพบการสังสรรค์ในสถานที่ราชการ อาทิ สำนักงานการไฟฟ้า ส่วนที่ จ.ศรีสะเกษ การติดเชื้อจากวงดื่มน้ำกระท่อม จ.ประจวบคีรีขันธ์ พบคลัสเตอร์โรงเรียนนายสิบ จ.ชลบุรี พบที่ศูนย์ฝึกทหารใหม่ จ.เพชรบุรี และสระบุรี พบในแคมป์ก่อสร้าง จ.จันทบุรี พบในตลาด บางจังหวัดเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม แต่เราต้องเฝ้าระวัง โดยในที่ประชุม ศปก.ศบค.ได้เน้นย้ำไปที่โรงเรียนประจำ โรงเรียนทหารที่นักเรียนกินนอนกันอยู่ แต่บุคลากร ครู ต้องเดินทางเข้าออก นายกรัฐมนตรีในฐานะ ผอ.ศบค.จึงได้เน้นย้ำในที่ประชุม ผบ.เหล่าทัพให้กวดขันมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด   

 

พญ.อภิสมัย กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม ช่วงหลังจากนี้จะมีการจัดกิจกรรมกันหลากหลาย เช่น เทศกาลกินเจที่เริ่มวันที่ 4 ต.ค. รวมถึงการจัดงานมุทิตาจิตให้แก่ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ ศปก.ศบค.เข้าใจความสำคัญของงานเหล่านี้ แต่อยากกำชับว่าการจัดงานต้องมีมาตรการป้องกันโรค สวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง และถ้าเป็นไปได้ส่วนของงานมุทิตาจิต ขอไม่ให้มีการเลี้ยงสังสรรค์หรือรับประทานอาหาร ที่ต้องถอดหน้ากากอนามัย เพราะมีผู้สูงอายุอยู่ โดย ผอ.ศปก.ศบค.เน้นย้ำว่าภาครัฐต้องทำตัวเป็นแบบอย่าง

 


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"