รฟท.ผนึกการเคหะฯ ใช้ที่ดินรถไฟสร้างที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย


เพิ่มเพื่อน    

8 ต.ค.2564-นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)และนายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านบูรณาการใช้ที่ดินของการรถไฟฯ เพื่อจัดทำโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย โดยมี พลตรี ดร. เจียรนัย วงษ์สอาด ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ นายมงคล จันทษี ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และนายเอก สิทธิเวคิน รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน การรถไฟฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 5 สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ 
 
นายนิรุฒ กล่าวว่า ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบูรณาการการใช้ที่ดินของการรถไฟฯ เพื่อจัดทำโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระหว่างการรถไฟฯ กับการเคหะแห่งชาติในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญในการบูรณาการด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย และคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อย ซึ่งความร่วมมือนี้ถือเป็นภารกิจเพื่อสังคมที่เป็นการบูรณาการทำงานร่วมระหว่างสองหน่วยงาน ตามกรอบระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2564 – 2569) ในการวางแผนพัฒนาและขับเคลื่อนโครงการฯ โดยใช้ที่ดินของการรถไฟฯ เพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ข้าราชการบำนาญ พนักงานรถไฟที่ปฏิบัติงานหรือเกษียณอายุไปแล้ว รวมถึงกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างของภาครัฐ และประชาชนทั่วไป 
 
นายนิรุฒ กล่าวว่าปัจจุบัน การรถไฟฯ ได้จัดทำโครงการพัฒนาการบริหารที่ดินของการรถไฟฯ ทั่วประเทศ เพื่อนำมาจัดประโยชน์ให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด และในขณะเดียวกันก็จัดพื้นที่บางส่วนมาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำตามนโยบายของรัฐบาล และทิศทางการพัฒนาของประเทศ ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย  การบูรณาการร่วมกันของทั้งสององค์กร คือการรถไฟแห่งประเทศไทย และการเคหะแห่งชาติในครั้งนี้ มุ่งหวังที่ช่วยแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ให้มีที่อยู่อาศัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"