ป.ป.ช. เปิดเซฟ 'ณัฐพล รังสิตพล' นั่งเก้าอี้ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ครบ 3 ปี​ มั่งคั่ง 4.73 พันล้านบาท


เพิ่มเพื่อน    

15 ต.ค.64 - สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงหลายราย รายชื่อน่าสนใจ นายณัฐพล รังสิตพล กรณีดำรงตำแหน่งครบ 3 ปี ในตำแหน่ง ผอ.สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม-อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

โดยนายณัฐพล แจ้งมีทรัพย์สิน 1,769,204,982 บาท ได้แก่ เงินฝาก 36,694,100 บาท ซึ่งในจำนวนนี้มีเงินฝากใน Bank of America วงเงิน 11,547,348 บาทอยู่ด้วย เงินลงทุน 107,764,262 บาท เงินให้กู้ยืม 424,000 บาท ที่ดิน 1,497,528,500 บาท (ซึ่งพบว่าโฉนดแพงที่สุด เลขที่ 7160 ตั้งอยู่ที่ แขวงพระโขนงฝั่งเหนือ อ.วัฒนา กทม. เนื้อที่ 1-1-5 ไร่เศษ ได้มาเมื่อ 19 มิ.ย. 2558 โดย ได้มาจากการให้ มูลค่า 758,550,000 บาท)

นอกจากนี้​ ยังมีโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 116,940,333 บาท ยานพาหนะ 10 คัน 8 ล้านบาท สิทธิและสัมปทาน 853,787 บาท ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) 1 ล้านบาท ไม่มีหนี้สิน

มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 4,705,000 บาท เป็นเงินเดือน 790,000 บาท เงินประจำตำแหน่งและค่ารถประจำตำแหน่ง 730,000 บาท เบี้ยประชุม 125,000 บาท ค่าเช่า 2,300,000 บาท ดอกเบี้ย 700,000 บาท เงินปันผล 60,000 บาท มีรายจ่ายรวม 775,000 บาท

ส่วนนางไรรัตน์ รังสิตพล คู่สมรส มีทรัพย์สิน 2,969,085,682 บาท ได้แก่ เงินฝาก 11,145,256 บาท เงินลงทุน 813,885,808 บาท ที่ดิน 2,030,182,000 บาท (โฉนดแพงสุดเลขที่ 646 ตั้งอยู่ที่แขวงคลองตัน เขตพระโขนง กทม. เนื้อที่ 1-2-78 ไร่ ได้มาเมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2514 โดยการโอนมรดก มูลค่า 1,356,000,000 บาท) โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 10,750,000 บาท ยานพาหนะ 1 คัน 450,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 19,247,017 บาท ทรัพย์สินอื่น 83,430,600 บาท

มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 11,100,000 บาท แบ่งเป็นดอกเบี้ย 2,500,000 บาท เงินปันผล 8,600,000 บาท มีรายจ่ายรวม 6,353,000 บาท

รวมทั้งคู่มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 4,738,290,665 บาท (ราว 4.7 พันล้านบาท) ไม่มีหนี้สิน อย่างไรก็ตาม ทั้งผู้ยื่นและคู่สมรส ครอบครองที่ดิน รวม 25 แปลง มูลค่ารวม 3,527,710,500 บาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับนายณัฐพล ก่อนหน้านี้ปี 2559-2561 ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ปี 2560-2561 เป็นเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปี 2561-2562 เป็นผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และปี 2562-ปัจจุบัน เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"