100 สุดยอดการแสดงผลงานวิทยาลัยนาฏศิลปทั่วไทย


   

การแสดงพื้นบ้านสี่ภาค 

นักเรียนนักศึกษานาฏศิลป์ ดนตรี และช่างศิลป์ กว่า 2,000 คนจากทั่วประเทศ เตรียมแสดงเอกลักษณ์ของชาติไทยผ่านการแสดงถึง 100 ชุด ในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมสี่ภาค "ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์" ในวันที่ 23-24 มกราคม 2561 ณ โรงละครวังหน้า โรงละครแห่งชาติ และลานประติมากรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มหกรรมนี้มีวิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม เป็นหัวเรือใหญ่จัดงานกระตุ้นให้คนในชาติอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 

กิจกรรมหลักภายในงานประกอบไปด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 การบรรเลงดนตรีคีตศิลป์ไทย-สากล การแสดงจากวิทยาลัยนาฏศิลป นิทรรศการด้านทัศนศิลป์ และสินค้าวิถีไทย 4 ภาค 

การแสดงนาฏศิลป์ "ชุดสร้างสรรค์" พนาธาร 

นิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (สบศ.) กล่าวว่า สบศ.และหน่วยงานในสังกัดเป็นสถานศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมชั้นนำของประเทศ ผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางศิลปะ เพื่อส่งเสริมวิชาการตั้งแต่ระดับพื้นฐานถึงวิชาชีพชั้นสูงด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และช่างศิลป์ทั้งไทยและสากล นักศึกษาจะจบปริญญาตรีและปริญญาโทได้ต้องสร้างสรรค์ผลงานก่อนจบ ซึ่งงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมสี่ภาคที่จะเกิดขึ้นจะเผยแพร่ผลงานเหล่านี้ อีกทั้งมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนฝึกทักษะด้านการแสดง และที่สำคัญส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นและชาติ

รำโคมเฉลิมพระเกียรติ ร.10 หนึ่งในชุดการแสดงหาชมยาก

ด้าน ดร.จุลชาติ อรัณยะนาค รองอธิการบดี สบศ. ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม กล่าวว่า องค์ความรู้ทางศิลปะด้านนาฏศิลป์ที่ใช้ทำการสอน สืบทอดจากละครวังสวนกุหลาบที่มีมายาวนาน สบศ.กำกับดูแลวิทยาลัยนาฏศิลป (วนศ.) 18 แห่ง และเป็นสถาบันที่ผลิตศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง นาฏศิลป์ และดนตรีจำนวนมาก มหกรรมศิลปวัฒนธรรมสี่ภาคเป็นงานสำคัญที่สถานศึกษาอื่นๆ มุ่งหน้ามาชมการแสดงนาฏศิลป์และดนตรี วันที่ 23 ม.ค. เวลา 13.00-16.45 น. เป็นชุดอนุรักษ์ วันที่ 24 ม.ค. เวลาเดียวกันเป็นชุดสร้างสรรค์ ส่วนที่ลานพระอุโบสถบวรสถานสุทธาวาส มีการแสดงพื้นบ้านสี่ภาคหมุนเวียน อาทิ แข่งนาวาเพลงหน้าน้ำ ยี่สิบเสนาลงกามาร ตะเลาะเซมัง ระบำแขกแดงเกี้ยวยาหยี วาดท่าพระเอกหมอลำ 

ตื่นตากับการแสดงนาฏศิลป์ 100 ชุด

"ปีนี้มหกรรมศิลปวัฒนธรรมชุดอนุรักษ์จะมีการแสดงโขนนาฏศิลป์ชั้นสูงจากวิทยาลัยนาฏศิลป ผู้แสดง 100 คน ระบำพัทธวิสัย โดยศิลปศึกษา ศิลปนาฏ วิทยาลัยนาฏศิลป รำโคมเฉลิมพระเกียรติ ร.10 ซึ่งเกิดขึ้นสมัยรัชกาลที่ 4 พัฒนามาจากการแสดงญวนรำกระถางของชาวญวน วิทยาลัยสืบทอดจากศิลปินกรมมหรสพสมัย รัชกาลที่ 6 ผู้แสดงต้องมีพื้นฐานโขน หาชมได้ที่นี่ที่เดียว ส่วนนักศึกษาจากเชียงใหม่จะฟ้อนม่านมุ่ยเชียงตาชาย-หญิง นครศรีธรรมราชโชว์ระบำตุมปัง ด้านชุดสร้างสรรค์ วิทยาลัยนาฏศิลปต่างๆ ประดิษฐ์ขึ้นใหม่น่าสนใจ ทั้งชุดพนาธาร ระบำคชราชันย์ ออนซอนสาวส่ำน้อย 2 วัน มีแสดงนับ 100 ชุด ครูอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา มาพบปะแสดงความสามารถถึง 2,000 คน" ดร.จุลชาติย้ำจัดยิ่งใหญ่   

มิติด้านทัศนศิลป์ก็แจ๋ว ชวนมาชมผลงานสร้างสรรค์จิตรกรรมและประติมากรรมที่มีอัตลักษณ์ เด่น หวานจริง คณบดีคณะศิลปวิจิตร บอกว่า ช่างศิลปะและศิลปวิจิตรจัดนิทรรศการ 4 ส่วน ประกอบด้วย ประติมากรรมแสงเรื่องพระมหาชนก ประติมากรรมสามมิติ วิถีถิ่น วิถีไทย ประติมากรรมชุดบัวพ้นน้ำ และชุดคำอธิษฐาน พัฒนาเทคนิคด้านการแสดงโดยคณาจารย์ นอกจากนี้ มีการเผยแพร่ผลงานจิตรกรรม ภาพพิมพ์ เครื่องเคลือบ ตลอดจนสาธิตงานช่างสิบหมู่ที่มีความประณีต อาทิ งานรดน้ำ งานแกะสลัก  

รำกระทบสากวิทยาลัยนาฏศิลป์ นครราชสีมา

"ภายในยังมีวาดภาพเหมือนพระบรมฉายาลักษณ์ ร.10 และวาดภาพเหมือนให้ประชาชนทั่วไป การสาธิตเครื่องเคลือบดินเผา เทคนิครากุที่สวยงาม และที่สำคัญปีนี้จัดสตรีท อาร์ต เป็นการใช้บาทวิถีนำเสนอผลงานนักเรียน นักศึกษา นำสู่กลิ่นอายของโลกศิลปวัฒนธรรม" คณบดีศิลปวิจิตรเผยไฮไลต์ห้ามพลาด     

การแสดงรำโคมพัฒนาและสืบทอดจากสมัย ร.4

ส่วนคอดนตรีพากันมาวันที่ 24 ม.ค. ช่วงเช้า ณ โรงละครวังหน้า รับชมรับฟังปี่พาทย์ไม้แข็ง เครื่องคู่ในบทเพลงต่างๆ จากวิทยาลัยนาฏศิลป 8 แห่ง แล้วมาต่อที่ลานประติมากรรมตั้งแต่เที่ยงครึ่ง ฟังบรรเลงกีตาร์คลาสสิก ต่อด้วยวงแชมเบอร์ วงสตริง ปิดท้ายกับวงลูกทุ่งคอนเทมจากวิทยาลัยนาฏศิลป มาติดตามผลงานของศิลปินคลื่นลูกใหม่กันได้ ส่วนการจัดงานปีหน้า 2562 วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชเป็นเจ้าภาพ.


"จับพุทธะอิสระ" เป็นที่เข้าใจได้ แต่สังคม "เข้าใจไม่ได้"........ ว่าทำไม "คอมมานโด กองปราบ" จึงต้องปฏิบัติต่อผู้ต้องหาที่เป็นพระ หยาบกระด้างกว่าปฏิบัติต่ออภิมหาโจรด้วยซ้ำ ตามคลิปที่เผยแพร่? ประเด็นนี้ ผมเห็นด้วย!

บันทึกประวัติ "พุทธศาสน์" สึก
กระแสปลุกทำไมจุดไม่ติด?
เอามันซะบ้าง 'เผื่อสำนึก'
'ธรรมศาสตร์กับศิษย์ประสาท'
หน้าที่ 'เจ้าภาพ' ฉลอง ๔ ปี
'ด้วยห่วงไฟชอร์ต สส.ตาย'