ยูเนสโกขึ้นทะเบียน 'วัดเกาหลีใต้-โบสถ์ญี่ปุ่น' เป็นมรดกโลก


   

ยูเนสโกขึ้นทะเบียนวัดกลางหุบเขาของเกาหลีใต้, โบสถ์คริสต์ในเมืองนางาซากิ, โอเอซิสของซาอุฯ และอาคารอาร์ตเดโคในนครมุมไบเป็นมรดกโลก

โบสถ์โนกุบิในจังหวัดนางาซากิของญี่ปุ่น ภาพ JIJI PRESS / AFP

    บีบีซีรายงานว่า ที่ประชุมของคณะกรรมการมรดกโลกขององค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ที่กรุงมานามา ประเทศบาห์เรน เมื่อวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน ประกาศขึ้นทะเบียนสถานที่สำคัญหลายแห่งในเอเชียให้เป็นมรดกโลก อาทิ ชุมชนชาวคริสต์ที่ซ่อนเร้นในเมืองนางาซากิที่ประกอบด้วยหมู่บ้าน 10 แห่ง, ปราสาท 1 หลัง และอาสนวิหารโนกุบิ ซึ่งสร้างระหว่างศตวรรษที่ 18-19 ที่ชนชั้นปกครองญี่ปุ่นห้ามการนับถือศาสนาคริสต์ โดยชาวญี่ปุ่นที่ถูกจับได้ว่านับถือคริสต์จะต้องถูกนำมาทรมานหรือประหาร ชุมชนแห่งนี้สะท้อนถึงการเข้ามาเผยแผ่คำสอนของมิสชันนารีในญี่ปุ่นและชุมชนชาวคริสต์ที่ซ่อนเร้นในญี่ปุ่น

วัดมาก๊กซา วัดโบราณ 1 ใน 7 แห่งของเกาหลีใต้ที่ได้เป็นมรดกโลก ภาพ   YONHAP / UNESCO / AFP

    โบราณสถานที่ได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกในเกาหลีใต้ ได้แก่ วัดโบราณ 7 แห่งกลางหุบเขาซันซาในเมืองคงจู ทางใต้ของเกาหลีใต้ ที่สร้างตั้งแต่ศตวรรษที่ 7, กลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมโกธิกและอาร์ตเดโคริมถนนเรียบแม่น้ำในนครมุมไบ ได้เป็นมรดกโลกเนื่องจากความคลาสสิกแบบวิกตอเรีย โดดเด่นด้วยระเบียงและเฉลียง และอาคารแบบอาร์ตเดโคที่เป็นโรงภาพยนตร์, โรงพยาบาลและแฟลต อาคารเหล่านี้สร้างช่วงปลายศตวรรษที่ 19

แฟ้มภาพ หมู่อาคารที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบอาร์ตเดโค ในนครมุมไบของอินเดีย / AFP

    ส่วนมรดกโลกในซาอุดีอาระเบีย ได้แก่ โอเอซิสอัลอาซาที่เป็นโอเอซิสใหญ่ที่สุดในโลก ประกอบด้วยต้นปาล์ม 2.5 ล้านต้น สวน คลอง น้ำพุ บ่อน้ำ และทะเลสาบ.