“ปลุกจิตสำนึกสังคม” ธีมหลักฟุตบอลประเพณีฯจุฬาฯ-มธ.


   

จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ เผยความคืบหน้าจัดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ – ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 72 ดีเดย์เปิดสนาม วันที่ 3 ก.พ. นี้ ชูแนวคิด “Our Rise ปลุกสปิริตให้สังคม” จุดไอเดียกระตุ้นจิตสาธารณะ พร้อมจัดเต็มกิจกรรมไฮไลต์ หวังสร้างกระแสปลุกพลังความร่วมมือทำประโยชน์เพื่อสังคม

 

นายดิสทัต โหตระกิตย์ ประธานกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ - ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 72 กล่าวว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีฯ ครั้งนี้ ได้ระดมความร่วมมือจากบุคลากรทุกภาคส่วนเพื่อเตรียมการจัดงานฟุตบอลประเพณีฯ ให้มีความพร้อมในทุกด้าน เพื่อให้งานครั้งนี้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

โดยงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ - ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 72 กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561        ณ สนามศุภชลาศัยกรีฑาสถานแห่งชาติ ภายใต้แนวคิด “Our Rise ปลุกสปิริตให้สังคม” เพื่อส่งเสริมความร่วมมือของนิสิตและนักศึกษาในการปลุกจิตสำนึกให้ทุกคนในสังคมตื่นตัวเรื่องความสามัคคี ความเสียสละ ความมีน้ำใจ และการทำประโยชน์เพื่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรม อันจะนำไปสู่การสร้างพลังเปลี่ยนแปลงประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง

“ครั้งนี้ถือเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของงานฟุตบอลประเพณีฯ ที่ไม่ได้มุ่งเน้นให้เป็นเพียงเกมการแข่งขันฟุตบอลระหว่างจุฬาฯ และธรรมศาสตร์เท่านั้น แต่ยังมุ่งหวังให้เป็นจุดเริ่มต้นในการปลุกพลังของนิสิตและนักศึกษาเพื่อสร้างแรงขับเคลื่อนด้านจิตสำนึกเพื่อสังคม โดยสะท้อนผ่านกิจกรรมรูปแบบต่างๆ”  นายดิสทัต กล่าว

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน “Our Rise ปลุกสปิริตให้สังคม” สามารถซื้อบัตรเข้าร่วมงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ - ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 72 ในราคา 200-300 บาท ได้ที่ห้องจำหน่ายบัตรหน้าถนนพระราม 1  ตั้งแต่เวลา 10.30 น. ส่วนงานฟุตบอลประเพณีฯ จะเริ่มตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
 

 


ก็อย่างที่ว่า..........!ส่งกากนักศึกษา เล่นบท "อยากเลือกตั้ง" แหกกฎเพื่อให้ตำรวจจับจับเพื่อ "สร้างเงื่อนไข"ให้พวก "ตัวการหลังฉาก" ยกเป็นความสมเหตุ-สมผลด้านสิทธิเสรีภาพ

เอามันซะบ้าง 'เผื่อสำนึก'
'ธรรมศาสตร์กับศิษย์ประสาท'
หน้าที่ 'เจ้าภาพ' ฉลอง ๔ ปี
'ด้วยห่วงไฟชอร์ต สส.ตาย'
ว่าด้วย "มืดมนและอันตราย"
'บวชซ่อนชั่ว-บวชศรัทธา'?