ผลสำรวจเผย 1.5% ไม่รักประเทศไทย เสียงส่วนใหญ่ระบุตอนนี้บ้านเมืองสงบสุข


เพิ่มเพื่อน    

 

ซูเปอร์โพล เผยผลสำรวจภาคสนาม ยืนยันคนไทย 98.5% รักประเทศไทย  84% ระบุบ้านเมืองวันนี้สงบสุขมาก

นายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง ความรักประเทศไทย กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 1,067 ตัวอย่าง โดยดำเนินโครงการระหว่าง วันที่ 27 – 28 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา พบว่าส่วนใหญ่หรือร้อยละ 98.5 ระบุ รักประเทศไทยมาก ถึง มากที่สุด ในขณะที่เพียงร้อยละ 1.5 ระบุรักน้อยถึงไม่รักเลย 

อย่างไรก็ตาม เมื่อถามถึง ความสงบสุขของบ้านเมืองวันนี้ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 84.3 ระบุ บ้านเมืองวันนี้มีความสงบสุขมาก ถึง มากที่สุด ในขณะที่ร้อยละ 15.7 ระบุ น้อย ถึง ไม่มีเลย ที่น่าพิจารณาคือ เกินครึ่งหรือร้อยละ 53.7 ระบุ กลุ่มคนเสียผลประโยชน์เป็นกลุ่มคนไม่หวังดีต่อชาติบ้านเมืองวันนี้ รองลงมาคือ ร้อยละ 52.1 ระบุ กลุ่มคนสูญเสียอำนาจ ร้อยละ 51.9 ระบุกลุ่มคนต่างชาติ ที่ไม่หวังดีต่อประเทศไทย ร้อยละ 47.2 ระบุกลุ่มคนมีคดีติดตัว และร้อยละ 24.3 ระบุ อื่นๆ อาทิ กลุ่มคนที่มีความคิดแตกต่าง กลุ่มคนที่อยากดัง อยากออกสื่อ อยากได้เงินค่าจ้าง ก่อกวนบ้านเมืองวุ่นวาย

นอกจากนี้ เมื่อถามถึงข้อเสนอแนะต่อคนไทยที่รักชาติบ้านเมือง พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 67.2 เสนอแนะให้คนไทยที่รักชาติบ้านเมืองมีสติ รู้เท่าทันพวกกลุ่มก่อความไม่สงบในชาติ รองลงมาคือร้อยละ 64.9 ระบุ ใช้ชีวิตตามปกติสุข คนไทยรักกันให้มากขึ้น ร้อยละ 58.3 ระบุ ช่วยกันเป็นหูเป็นตา ดูแลความปลอดภัย ร้อยละ 57.1 ระบุ ทำความดี ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และร้อยละ 33.9 ระบุ อื่น ๆ อาทิ ร่วมกันแก้ปัญหาปากท้อง ค่าครองชีพ เลือกตั้งคนดีปกครองบ้านเมือง ละเลิกยุยงปลุกปั่นความแตกแยกของคนในชาติ เป็นต้น

ที่น่าสนใจคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 93.2 ยังคงมีความหวังจะก้าวต่อไป ในขณะที่ร้อยละ 6.8 มีความกลัวต่อสถานการณ์การเมืองข้างหน้า


"๘ กรกฎา" ไม่ใช่วัน "แดงเดือด"! แต่เป็น "วันส้มเดือด" หรือ "วันปลอกแตก" ก็ได้เหมือนกัน สุดแต่ใครพอใจเรียกแบบไหน

'การเมืองหน้ากาก' ไทย-สหรัฐฯ
'การเมือง' ที่ไม่มี 'วันพระ'
'การอยู่-การไป' ของสมคิด
หมอชาญชัย"เผยตาหมาก"
ภาพสะท้อน 'อนาคตไทย'
อาจารย์แหม่ม 'ผิดตรงไหน?'