'ซูเปอร์โพล'ระบุฐานะการเงินชาวบ้านแย่ลง หวังรัฐแก้ปัญหาปากท้อง


เพิ่มเพื่อน    

 

ซูเปอร์โพล เผยผลสำรวจเศรษฐกิจครัวเรือน 35% ระบุว่า ปีนี้แย่กว่าปีก่อน ยังลุ้น 12 เดือนข้างหน้าสถานการณ์ดีขึ้น จี้รัฐบาลแก้ไขปัญหาปากท้อง 

นายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง เศรษฐกิจครัวเรือน จำนวนทั้งสิ้น 1,165 คน โดยดำเนินโครงการระหว่าง 1 – 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา 

เมื่อถามถึงฐานะการเงินของทุกคนในครัวเรือนปีนี้ เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว พบว่า กว่า 1 ใน 3 ตอบว่าแย่กว่าปีที่แล้ว ร้อยละ 35.2 ตอบว่าเหมือนเดิม และ ร้อยละ 30.5 ตอบว่าดีขึ้น แต่เมื่อเปรียบเทียบกับ 5 ปีก่อน พบว่า ร้อยละ 31.4 ตอบว่าดีขึ้น ร้อยละ 42.4 ตอบว่าเหมือนเดิม และร้อยละ 26.2 ตอบว่าแย่ลง

อย่างไรก็ตาม เมื่อถามถึงอนาคตในอีก 12 เดือนข้างหน้า ถึงฐานะการเงินของทุกคนในครัวเรือน พบว่า เกินครึ่งหรือร้อยละ 53.9 คิดว่าจะดีขึ้น ร้อยละ 39.1 จะเหมือนเดิม และร้อยละ 7.0 จะแย่ลง นอกจากนี้ เมื่อถามถึงอนาคตในอีก 5 ปีข้างหน้า พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 64.5 คิดว่าจะดีขึ้น ร้อยละ 30.4 คิดว่าจะเหมือนเดิม และร้อยละ 5.1 คิดว่าจะแย่ลง

ที่น่าพิจารณาคือ 10 วาระเร่งด่วนที่รอรัฐบาลทำให้สำเร็จ พบว่า ร้อยละ 66.6 ระบุปัญหาปากท้อง ค่าครองชีพ ร้อยละ 65.1 ปัญหาทุจริต คอรัปชั่น ร้อยละ 59.3 ส่งเสริมคนไทยทำธุรกิจค้าขาย เพิ่มรายได้ ร้อยละ 55.8 ช่วยเหลือเกษตรกร ร้อยละ 52.7 จัดระเบียบสังคม แก้ยาเสพติด วินรถรับจ้าง ปลอดภัยอาชญากรรม แก้ปัญหาค้ามนุษย์ ร้อยละ 44.1 ระบุปัญหาสุขภาพประชาชน โรงพยาบาลบริการรักษาไม่ดี ร้อยละ 40.8 ระบุ อุบัติเหตุและความปลอดภัยทางถนน วินัยจราจร ขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนด คนขับรถไม่จอดให้คนข้ามบนทางข้าม ร้อยละ 36.7 ระบุปัญหาว่างงาน คนไทยถูกแย่งงานทำ ร้อยละ 35.9 ระบุปรับปรุงด้านการศึกษา อนาคตเด็กและเยาวชน  และร้อยละ 30.0 ระบุอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


เสาร์นี้...เป็นเสาร์สุดท้าย "เดือนพฤษภา."นักสถิติศาสตร์การบ้าน-การเมืองบอกว่า "พฤษภา.กับตุลา." เป็นเดือน "ชง" ของประเทศ

"ความต่างระหว่างคนกับสัตว์"
ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ
ผู้ชายคนหนึ่งชื่อ "ประยุทธ์"
อันตรายกว่า 'สารอันตราย'
"ฝันดี-ฝันร้าย"ของไทยวันนี้
"โลกเปลี่ยนไป-ไทยเปลี่ยนรวย"