สมุนคนโกงอ้างพระราชหัตถเลขาร.7โจมตีคสช.สืบทอดอำนาจ


   

10 ธ.ค.61-เฟซบุ๊ก กรุงเทพ กรุงเทพ นำพระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มาโพสต์เนื่องในวันรัฐธรรม 

"ข้าพเจ้ามีความเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่แต่เดิมให้แก่ราษฎรโดยทั่วไป แต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใด คณะใด โดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิขาด และโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎร"

อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตว่าเฟซบุ๊กกรุงเทพ กรุงเทพ ซึ่งเป็นบริวารในระบอบทักษิณ ได้โพสต์ภาพต่อต้านการสืบทอดอำนาจของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ด้วย ซึ่งเป็นการสื่อให้เข้าใจว่า คสช.คือคณะบุคคลตามพระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว. 
 


สมัยก่อน......... เรือสำเภา มีหินเป็น "ตัวอับเฉา" ถ่วงท้องเรือ กันเรือโคลง สมัยนี้...... ประชาธิปไตยเลือกตั้ง มี ส.ส.เป็น "ตัวอับเฉา" ถ่วงประเทศ กันบ้านเมืองเจริญ!

แรงจูงใจของอาชญากร
ที่ไม่ได้วินิจฉัย 'ใช่ว่าไม่ผิด'
'ศิษย์หนุ่มกับอาจารย์ทารก'
๒๑ มกรา 'มีใครจะลาบวช?'
ดิ้นกันไปเมื่อรู้ว่า 'ใกล้เมรุ'
ปิยบุตร "ยังเป็นคนอยู่หรือ?"