ยื้อเคาะปรับขึ้นค่าโดยสารรถสาธารณะไป 14 ธ.ค.


   

 

คมนาคม ยื้อเคาะปรับขึ้นค่าโดยสารรถสาธารณะไป 14 ธ.ค.นี้ สั่งขนส่งฯกลับไปทำรายละเอียดให้ชัดเจน ผลกระทบรอบด้านเยียวยาประชาชนตามนโยบายรัฐฐาบก่อนปรับขึ้น 1 บาท

11ธ.ค.61-นายพีระพล ถาวรศุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.)เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการควบคุมขนส่งทางบกกลาง ที่มีนายกฤชเทพ สิมลี รองปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน  ว่า ในการพิจารณาวาระเกี่ยวกับการปรับขึ้นค่าโดยสาร คณะกรรมการฯ มองว่าการพิจารณาในส่วนของการปรับราคารถโดยสารสาธารณะหมวด 1 และหมวด 4 ซึ่งเป็นรถที่วิ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและรถหมวด 2 และ 3 ที่วิ่งระหว่างกรุงเทพฯ-ต่างจังหวัด และระหว่างจังหวัดนั้น ยังไม่มีการพิจาณาให้ปรับขึ้นค่าโดยสาร โดยจะมีการพอจารณาอีกครังในวันที่ 14 ธันวาคม นี้

นายพีระพล กล่าวว่า คณะกรรมการฯให้ความเห็นว่าในการปรับขึ้นค่าโดยสารจะต้องมีการพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมหลายประเด็นทั้งเรื่องจำนวนรถเก่าและใหม่ มาตรฐานการให้บริการ ผลกระทบต่อประชาชน และที่สำคัญมาตรการเยียวยาทั้งในมุมของผู้ประกอบการหากไม่มีการปรับราคาจะมีการเยียวยาอย่างไร และในมุมของผู้โดยสาร หากมีการอนุมัติให้ปรับราคาจะมีมาตรการเยียวยาอย่างไร โดยคณะกรรมการจะมีการพิจารณามาตรการเยียวยาเพิ่มเติมวันที่ 14 ธันวาคมนี้ ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุป”นายพีระพล กล่าว

อย่างไรก็ตามสำหรับการพิจารณาปรับอัตราค่าโดยสารนั้น ที่ผ่านมาไม่ได้ปรับมาเป็นระยะเวลานานแล้ว ขณะเดียวกันในเรื่องนโยบายรัฐบาลต้องการให้ประชานได้รับมาตรฐานการให้บริการที่ดีขึ้น นั้นคือการกำหนดอัตราค่าโดยสารต่างๆจะต้องสอดรับกับมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการที่กรมขนส่งทางบกต้องไปเขียนและระบุมาให้เกิดความชัดเจน โดยยืนยันว่าในวันที่ 14 ธ.ค.นี้จะได้รับความชัดเจน หลังจากคณะกรรมการได้ให้ข้อคิดเห็นในหลายๆด้าน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการประชุมคณะกรรมการวันนี้ได้มีการยอมรับถึงปัญหาต้นทุนที่ผู้ประกอบการแบกรับมานานและมีแนวทางที่เป็นไปได้ว่าจะอนุมัติให้ปรับขึ้นค่าโดยสาร ในส่วนของรถร้อนอาจปรับขึ้น 1 บาท หรือจาก 9 บาท เป็น 10 บาท ขณะที่รถปรับอากาศปรับระยะละ 1 บาท จาก 13 -25 บาท เป็น 14-26 บาท ส่วนรถปรับอากาศรุ่นใหม่ ความเห็นของคณะกรรมการฯ หลายคนยังไม่ได้ข้อสรุป และหากจะมีการอนุมัติปรับราคาก็จะไม่สูงมากตามที่ผู้ประกอบการเรียกร้อง ดังนั้น เมื่อจะมีการพิจารณาให้ผู้ประกอบการสามารถปรับราคาได้ตามอัตราดังกล่าว คณะกรรมการจำเป็นต้องไปพิจารณามาตรการที่จะเยียวยาให้แก่ประชาชนผู้โดยสารที่ใช้บริการ เพื่อบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้น.


วันนี้ "ตามใจแฟน" ซักวัน คือ มีข้อความมา ว่า...... "อยากให้คุณเปลวพูดเรื่องหุ้นและการกู้ยืมเงินของ ทอนอีก ยื้อเวลาหนึ่งเดือนแล้ว ทาง กกต.จะฟ้องได้ไหม หรืออะไรยังไง?"

'คนไทยหัวใจกระวีกระวาด'
เรื่องพานกับ 'คนนอกคอก'
ประชาธิปไตย 'พานไหว้ครู'
โลกจะสวยด้วย "จิตให้"
'แม่มด' หรือคน 'คดแผ่นดิน'
'ด้วยยินดีและสิ่งที่ห่วงใย'